เรื่องเด่น

โปรโมชัน สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการบำนาญ ดอกเบี้ยพิเศษ 4.60% ต่อปี คงที่ ตลอดอายุสัญญา

อัพเดทวันที่ 10 มิ.ย. 2567


สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการบำนาญ

เปิดรับโอกาสใหม่ วัยเกษียณ 
ด้วยเงินก้อนใหญ่ 

พิเศษ อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยพิเศษ
4.60% 
ต่อปี*คงที่ ตลอดอายุสัญญา

สมัครได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา 

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลา
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
 4.60% ต่อปี
(จากเดิม MRR -1.345% = 6.225% ต่อปี)


กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ระยะเวลาโปรโมชั่น
สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 10 มิ.ย. 67 – 31 ส.ค. 67

ระยะเวลากู้ 
สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ที่ยังไม่มีวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯกับธนาคาร (รายใหม่)**
  • ไม่จำกัดอายุผู้กู้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

หมายเหตุ : **ลูกค้ารายใหม่ ไม่รวมลูกค้ารายเดิมที่เพิ่มวงเงินทุกกรณี (กรณีขอวงเงินกู้ยังไม่เต็มสิทธิเดิม หรือ มีสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ กรณี Top Up)