เรื่องเด่น

โปรโมชัน สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการบำนาญ ดอกเบี้ยพิเศษ 4.55% ต่อปี

อัพเดทวันที่ 1 ก.พ. 2567


สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการบำนาญ

เปิดรับโอกาสใหม่ วัยเกษียณ 
ด้วยเงินก้อนใหญ่ 

พิเศษ ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง

4.55% ต่อปี*ตลอดอายุสัญญา

สมัครได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา 

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลา
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
MRR –3.02% =  4.55% ต่อปี
(จากเดิม MRR -1.345% = 6.225% ต่อปี)

หมายเหตุ: *อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR -3.02 = 4.55% ต่อปี (MRR = 7.57% ต่อปี ณ วันที่ 20 พ.ย. 66)กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ระยะเวลาโปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อภายในวันที่ 1 ก.พ. 67 -31 มี.ค. 67

ระยะเวลากู้ 
สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้รับบำนาญ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ที่ยังไม่มีวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญฯกับธนาคาร (รายใหม่)**
  • ไม่จำกัดอายุผู้กู้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

หมายเหตุ : **ลูกค้ารายใหม่ ไม่รวมลูกค้ารายเดิมที่เพิ่มวงเงินทุกกรณี (กรณีขอวงเงินกู้ยังไม่เต็มสิทธิเดิม หรือ มีสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือ กรณี Top Up)