เรื่องเด่น

สร้างกุศล เสริมความมั่นคงในชีวิต ด้วยการร่วมบูรณะพระอาราม วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม จ.อุทัยธานี

อัพเดทวันที่ 18 เม.ย. 2567


สร้างกุศล เสริมความมั่นคงในชีวิต
ด้วยการร่วมบูรณะพระอาราม วัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม จ.อุทัยธานี

วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยให้ความเคารพนับถือ อาทิ วิหารสมเด็จองค์ปฐม
ที่เป็นสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 4 ศอก หล่อด้วยโลหะผสมทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จองค์ปฐม
ปัจจุบันมีการบูรณะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำกิจกรรมทางศาสนา และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง
ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที
หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญ ได้ที่ เลขที่บัญชี 619-0-64926-2 ชื่อบัญชี วัดจันทาราม (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)