เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผ่อนสบายๆ 0% นาน 3 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC

อัพเดทวันที่ 31 มี.ค. 2567

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผ่อนสบายๆ 0% นาน 3 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันภัยทรัพย์สินสบายใจ , ประกันอัคคีภัยเซฟ เซฟ , ประกันภัยบ้าน Home Beyond , ประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 1, 2+ ,3, 3+

พิเศษ !! รับ e-Voucher Shopee มูลค่า 300 บาทต่อกรมธรรม์
เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ Car Protect ประเภท 1 ของ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ซื้อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ รายละเอียด ระยะเวลา
ประกันภัยทรัพย์สินสบายใจ 
(สำหรับแผนทุนประกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันอัคคีภัยเซฟ เซฟ  
(สำหรับแผนทุนประกันตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ประกันภัย บ้าน HOME beyond
สำหรับทุกแผนประกันภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC 0%
ระยะเวลานานสูงสุด 3 เดือน
27 มีนาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567
ประกันภัย Car Protect รถยนต์ ประเภท 1
รับ E-Voucher Shopee
มูลค่า 300 บาท
ต่อกรมธรรม์
1 เมษายน -30 มิถุนายน 2567
ประกันภัยรถยนต์ Car protect ประเภท 1,2+,3+ และ 3

รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC 0%
ระยะเวลานานสูงสุด 3 เดือน
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 2,000 บาท 
ยกเว้น ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) ในระยะเวลาแคมเปญ
15 เมษายน -31 ธันวาคม 2567

คำเตือน สำหรับการผ่อนชำระค่าเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต KTC
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย 0% เมื่อลูกค้าชำระเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ


เงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ประกันภัยทรัพย์สินสบายใจ , ประกันอัคคีภัยเซฟ เซฟ , ประกันภัย บ้าน HOME beyond

 1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สินสบายใจ (สำหรับแผนทุนประกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป),ประกันอัคคีภัยเซฟ เซฟ (สำหรับแผนทุนประกันมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป) ,ประกันภัยบ้าน HOME beyond สำหรับทุกแผนประกันภัย


เงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านระบบการขายของสาขาของธนาคารกรุงไทย (Fee base Income) และต้องมีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 2. ทำรายการซื้อผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาแคมเปญ โดยความคุ้มครองของกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือขอคืน ไม่ว่ากรณีใด
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ E-Voucher Shopee เป็นไปตามที่บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายของรางวัลกำหนด
 5. บริษัทฯ จะจัดส่ง E-Voucher Shopee ให้กับลูกค้า ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งมาไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่ กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง

เงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย Car protect ประเภท 1,2+,3+ และ 3

 1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ Car protect ประเภท 1,2+,3+ และ 3  ยกเว้น ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ทุกผลิตภัณฑ์ตามรายการข้างต้น

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล, เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร และ สอบถามเพิ่มเติมรายการส่งเสริมการขาย โทร. 02-611-4000 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
  หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของเป็นที่สิ้นสุด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย กำหนด     

เงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย Car protect ประเภท 1,2+,3+ และ 3

 1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ Car protect ประเภท 1,2+,3+ และ 3  ยกเว้น ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)


ข้อควรทราบ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์