ข่าว CSR

SME Green Loan
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566

ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนธุรกิจที่มีการพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการให้บริการด้านสินเชื่อ เช่น สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และ EV Chargerเป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา (Affordable and Clean Energy) และเป้าหมายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หนุน ESG จัดแคมเปญ Home For Cash รักษ์โลก ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในครัวเรือน

Green Finance ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชน