ข่าว CSR

Koh Tao
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566


ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพิ่มทักษะ พัฒนาอาชีพ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยเป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life Below Water) และเป้าหมายเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า