ข่าว CSR

Smart University
อัพเดทวันที่16 ต.ค. 2566


ธนาคารกรุงไทยพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และสังคมไร้เงินสด ด้วยการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไว้ใน U App ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ อาทิ Virtual ID สำหรับยืนยันตัวตน สแกน QR Code เพื่อเข้าชั้นเรียน และชำระค่าเทอม รวมถึง ‘Digital Canteen’ นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ U App สแกนจ่ายค่าสินค้า ณ ร้านค้าที่มีแอปฯ ถุงเงิน


เป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) และเป้าหมายเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

U APP กรุงไทยสุดปัง ปฏิวัติวิถีชีวิตนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยใหญ่สู่ดิจิทัลไลฟ์ที่ครบวงจร