โครงการ CSR

หอศิลป์กรุงไทย
อัพเดทวันที่23 ส.ค. 2564

หอศิลป์กรุงไทย

       ธนาคารจัดตั้งหอศิลป์กรุงไทย เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 และสวนประติมากรรมกรุงไทย ที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ เปิดทำการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสะสมของธนาคาร ในรูปแบบหอศิลป์ตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาจัดนิทรรศการหมุนเวียน และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และชื่นชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ธนาคารจึงจัดทำ Online Art Gallery เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงงานศิลปะให้แก่สังคม