โครงการ CSR

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว
เปิดรับสมัคร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งประกวดแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย Digital Marketing ชิง ...
กรุงไทยรักชุมชน #กรุงไทยรักบางกะเจ้า
กรุงไทยรักชุมชน #กรุงไทยรักบางกะเจ้า
ธนาคารเป็น 1 ใน 34 องค์กร ที่ได้เข้าร่วมโครงการ OUR Khung Bangkachao เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื ...
โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ประจำปี 2562 #กรุงไทยรักSME
โครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ประจำปี 2562 #กรุงไทยรักSME
...
ประกาศผลรางวัลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
ประกาศผลรางวัลการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4
ผลงานร่วมแสดงศิลปินชื่อผลงาน 1 นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ตุ๊กตาของหนู 2 นายวันชัย ณรง ...
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
โครงการ ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย (Krungthai Art Awards)
โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดั ...
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
โครงการ "กรุงไทยหัวใจสีเขียว"
ธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้รั ...