โครงการ CSR

UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
โครงการ CSR UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า เตรียมความพร้อมชุมชนในการเปิดประเทศรับชาวไทย และชาวต่างชาติที ...
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
กรุงไทยร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ยกระดับสินค้าและบริการ พร้อมเป็น ...
ผักตบบ้านแหลม
ผักตบบ้านแหลม
โครงการ CSR แก้ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียด้วยการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างประโยชน์ และรายได ...
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นชุ ...
กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย
กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย
ทำไมต้อง ชุมชนตะเคียนเตี้ย เมื่อพูดถึงพัทยา ก็จะนึกถึงภาพของเมืองที่มีสีสัน คึกคักไปด้วยนักท่อง ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
โครงการ CSR มอบองค์ความรู้ด้านการเงิน ให้คนในชุมชนได้นำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับก ...