โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นชุ ...
ผักตบบ้านแหลม
ผักตบบ้านแหลม
ช่วงนี้ที่สั่งของออนไลน์เยอะๆ สังเกตมั้ยว่า เราได้วัสดุที่เป็นพลาสติกกันกระแทกมาเยอะเหลือเกิน ...
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
เกาะเต่า เป็นตำบลหนึ่งของ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่เกือบทั้งหมดของเกาะเป็นภูเขา ใช้เวลาเดิ ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
ทำไมต้องชุมชนบ้านสนวนนอก ชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบล สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเขมรโบ ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
ทำไมต้องชุมชนบ้านโคกไคร ชุมชนบ้านโคกไคร หมู่บ้านเล็กๆ ใน ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นแหล่ง ...
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุก ...