โครงการ CSR

UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมต่อยอด โครงการ #UNDP กรุงไทยรักเก ...
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุก ...
ผักตบบ้านแหลม
ผักตบบ้านแหลม
ช่วงนี้ที่สั่งของออนไลน์เยอะๆ สังเกตมั้ยว่า เราได้วัสดุที่เป็นพลาสติกกันกระแทกมาเยอะเหลือเกิน ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
ทำไมต้องชุมชนบ้านแม่กำปอง ชุมชนบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
ทำไมต้องชุมชนบ้านสนวนนอก ชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบล สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเขมรโบ ...
กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
ทำไมต้องชุมชนบ้านโคกไคร ชุมชนบ้านโคกไคร หมู่บ้านเล็กๆ ใน ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นแหล่ง ...