โครงการ CSR

กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม
อัพเดทวันที่27 ส.ค. 2563


ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จากสถิติข้อมูลพบว่ามีเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน ภายในห้องอาหารวายุภักษ์ สูงถึง 120 กิโลกรัมต่อวัน  คิดเป็น 28,800 กิโลกรัมต่อปี ธนาคารจึงตั้งเป้าลดปริมาณเศษอาหาร ผ่านโครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม  “ภายใต้แคมเปญ กรุงไทย RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานให้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม คืนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับธรรมชาติ ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้กับโลก เพิ่มออกซิเจนในอากาศให้กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้

โดยนำนวัตกรรม “Social Start-up”  ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Krungthal Young Enterprise Awards 2017  “เครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน“ จาก บริษัท อินโนเวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มาใช้แปรรูปเศษอาหารที่เหลือภายในธนาคาร ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ จนให้กลายเป็นดินคุณภาพ นำมาปลูกต้นไม้ได้ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล หรือพืชผักสวนครัว