เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

“Super FCD 3 in 1” ออม..โอน..ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
ครบจบในบัญชีเดียว
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกเปิดบัญชีได้มากถึง 13 สกุลเงิน
ได้แก่ USD, GBP, EUR, JPY, SGD, CHF, AUD, NZD, HKD, CAD และ CNY (สำหรับสกุลเงิน MYR / IDR ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น และรับฝาก-ถอนเฉพาะเงินโอนต่างประเทศ)
checkimg
สะดวก
สำหรับผู้มีรายรับเป็นเงินสกุลต่างประเทศ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้เงินตราต่างประเทศอยู่เสมอ ช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
checkimg
ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝาก
สามารถเปิดบัญชี 0 เหรียญ
checkimg
ไม่เก็บค่ารักษาบัญชี
หมดกังวลเรื่องโดนหักค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหว
checkimg
ไม่มีค่า Commission in Lieu
ไม่มีเก็บขั้นต่ำ 500 บาท
checkimg
ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
checkimg
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินผันผวน
เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
checkimg
เปิดบัญชีด้วยระบบ Smart Open account

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ
การจ่ายดอกเบี้ย และหักภาษี ณ ที่จ่าย

การจ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
เงินฝากประจำ

จ่ายตามเวลาที่ครบกำหนดการฝากตามอัตราดอกเบี้ยซึ่งกำหนดในวันที่ฝากเงิน
ถ้าถอนก่อนครบกำหนดจะถูกหัก 2% จากอัตราดอกเบี้ย

บัญชีกระแสรายวัน
ไม่มีดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงินสกุลต่างประเทศของธนาคาร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติม
15% สำหรับบุคคลธรรมดา เงินฝากออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษี หากดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกินปีละ 20,000 บาท


ค่าธรรมเนียมการฝาก
ค่าธรรมเนียม ข้อมูลเพิ่มเติม
สกุลเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการฝาก 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท -
ค่าธรรมเนียมการถอนสกุล USD 0.6% ของยอดเงิน สกุลอื่น 1% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท
นำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี ใช้อัตราแลกเปลี่ยน SELLING T/T
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท

กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก

ค่า Foreign Bank's Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
ชาวต่างชาติต้องแสดง Work Permit และหนังสือรับรองรายได้ ซื้อได้ไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
 1. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก
 2. ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาท

กรณีถอนเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ (Outward T/T) แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่นำฝาก

ค่า Foreign Bank's Charge

 1. Charge Ben ผู้รับเงินปลายทาง ได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 20.-
 2. Charge Our ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน
  เสียค่า Swift Charge = USD 50.-
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านทาง Internet โดยแจ้ง Advice เงินโอนต่างประเทศขาเข้าและขาออกทาง e-mail
ไม่คิดค่าธรรมเนียม การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกินจำนวนเงินตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ความเสี่ยง
 1. อัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้น - ลงตามภาวะตลาด
 2. ธนาคารใช้อัตราขาย T/T SELLING ในการคำนวณขายเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้า เพื่อนำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก FCD
 3. ธนาคารใช้อัตรารับซื้อ T/T ในการรับแลกเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก FCD ของลูกค้า
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
ฝากเงินต่างประเทศปลอดภัย ให้กรุงไทยดูแลคุณ
 • เปิดบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักนานาเหนือ (ชั้น 2)
 • งานบริการเงินฝากต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต (ชั้น 6 อาคารนานาเหนือ)

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ | ฝากได้มากถึง 11 สกุลเงิน | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย ฝากเงินได้มากถึง 11 สกุลเงิน สะดวกสำหรับผู้มีรายรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงิยฝากบาท ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากเงินตราต่างประเทศ, ฝากเงินต่างประเทศ, ฝากเงินสกุลเงินต่างประเทศ