เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวกยิ่งขึ้น
ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางสาขา
checkimg
ง่ายยิ่งขึ้น
ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝากอีกต่อไป
checkimg
ปลอดภัยมากขึ้น
ไม่ต้องกลัวสมุดคู่ฝากสูญหาย หรือการปลอมแปลงเอกสาร

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ตามที่ธนาคารกำหนด
  • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
  • ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด