บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินจากทางภาครัฐและเอกชน​​ (อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย​​)​​​
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการ
checkimg
ปลอดภัย ด้วยระบบเปรียบเทียบใบหน้า และเทคโนโลยี Blockchain
checkimg
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Thailand/UN Sanction List
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
มีบัญชีกับกรุงไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
Krungthai NEXT
ลงทะเบียนผ่าน
Krungthai NEXT เท่านั้น
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการสมัคร และเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน NDID
เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่
  • เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่
  • ลงทะเบียน NDID ผ่าน Krungthai NEXT
  • เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ

เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่ ผ่านระบบ NDID

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียน NDID ผ่าน Krungthai NEXT

เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ ผ่าน Application และให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
คำถามที่พบบ่อย
การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ
เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID
หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่ายังไม่เคยเสียบบัตรประชาชนหรือเก็บภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารผู้ใช้บริการสามารถไปอัปเดตข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่มีระบบงาน e-Solutions

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินจากทางภาครัฐและเอกชน​​ แจ้งยอดบัญชี เตือนยอดเงิน แจ้งเตือนทางมือถือ แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ แจ้งยอดเงินคงเหลือ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_2920NDID-listing.jpg