บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)
อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินจากทางภาครัฐและเอกชน​​ (อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย​​)​​​
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการ
checkimg
ปลอดภัย ด้วยระบบเปรียบเทียบใบหน้า และเทคโนโลยี Blockchain
checkimg
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Thailand/UN Sanction List
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
มีบัญชีกับกรุงไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
Krungthai NEXT
ลงทะเบียนผ่าน
Krungthai NEXT เท่านั้น
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการสมัคร และเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน NDID
เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่
  • เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่
  • ลงทะเบียน NDID ผ่าน Krungthai NEXT
  • เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ

เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่ ผ่านระบบ NDID

กดเริ่มใช้งาน
เลือกเปิดด้วยบริการ NDID
เลือกผู้ให้บริการที่เคยลงทะเบียนบริการ NDID หรือเลือกผู้ให้บริการเพื่อลงทะเบียน
ทำรายการยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตน

เปิดบัญชีกรุงไทยสำเร็จ

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียน NDID ผ่าน Krungthai NEXT

เลือกเมนูบริการ NDID
ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข NDID และการลงทะเบียนใช้งาน NDID
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่อยู่

ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข และใส่ PIN เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
แสดงผลการลงทะเบียน

เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ ผ่าน Application และให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID

เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารอื่นๆ ผ่าน NDID โดยเลือกธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนที่เมนูบริการ NDID ด้วยการเปรียบเทียบใบหน้าผ่าน Krungthai NEXT
ส่งข้อมูลลูกค้าให้ธนาคารที่ขอยืนยันตัวตน
เปิด Application ของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี และดำเนินการเปิดบัญชีต่อ
คำถามที่พบบ่อย
การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ
เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID
หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่ายังไม่เคยเสียบบัตรประชาชนหรือเก็บภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารผู้ใช้บริการสามารถไปอัปเดตข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่มีระบบงาน e-Solutions

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินจากทางภาครัฐและเอกชน​​ แจ้งยอดบัญชี เตือนยอดเงิน แจ้งเตือนทางมือถือ แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ แจ้งยอดเงินคงเหลือ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_2920NDID-listing.jpg

ดาวน์โหลด
รายชื่อสาขาที่ให้บริการระบบงาน e-Solutions ธนาคารกรุงไทย (IdP)
รายชื่อสาขาที่ให้บริการระบบงาน e-Solutions ธนาคารกรุงไทย (IdP)  
(1.18 MB) PDF