บริการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์  (NDID)

บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินจากทางภาครัฐและเอกชนด้วยบริการยืนยันตัวตน เปิดบัญชีออนไลน์จากแอปฯ ธนาคารกรุงไทย (อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย​​)​​​

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตน ณ สถานที่ทำการ
checkimg
ปลอดภัย ด้วยระบบเปรียบเทียบใบหน้า และเทคโนโลยี Blockchain
checkimg
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
บริการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ฟรีผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทย

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สัญชาติไทย
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Thailand/UN Sanction List
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
มีบัญชีกับกรุงไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
Krungthai NEXT
ลงทะเบียนผ่าน
Krungthai NEXT เท่านั้น
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ลงทะเบียนได้
ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัคร และเปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน NDID

เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่
  • เปิดบัญชี Online สำหรับลูกค้าใหม่
  • ลงทะเบียน NDID ผ่าน Krungthai NEXT
  • เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ


ยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ NDID สำหรับลูกค้าใหม่


1. กดเริ่มใช้งาน
2. เลือกเปิดด้วยบริการ NDID
3. เลือกผู้ให้บริการที่เคยลงทะเบียนบริการ NDID หรือเลือกผู้ให้บริการเพื่อลงทะเบียน
4. ทำรายการยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่ให้บริการยืนยันตัวตน

5. เปิดบัญชีกรุงไทยสำเร็จ


สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และลงทะเบียน NDID ผ่าน Krungthai NEXT


1. Login เข้า Krungthai NEXT
ผูกบัญชีที่สาขาที่มีระบบงาน e-Solutions
(ทุกสาขาทั่วประเทศ)
2. เลือกเมนูบริการ NDID
3. ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข NDID และการลงทะเบียนใช้งาน NDID
4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่อยู่

5. ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข และใส่ PIN เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
6. แสดงผลการลงทะเบียน


เปิดบัญชีธนาคารอื่นๆ ผ่าน Application และให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตนผ่าน NDID


1. เปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารอื่นๆ ผ่าน NDID โดยเลือกธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ยืนยันตัวตน
2. ยืนยันตัวตนที่เมนูบริการ NDID ด้วยการเปรียบเทียบใบหน้าผ่าน Krungthai NEXT
3. ส่งข้อมูลลูกค้าให้ธนาคารที่ขอยืนยันตัวตน
4. เปิด Application ของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี และดำเนินการเปิดบัญชีต่อ

คำถามที่พบบ่อย

การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ซึ่งเป็นได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนสำหรับสมัครบริการ
เป็นบริการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท National Digital ID
หากได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงว่ายังไม่เคยเสียบบัตรประชาชนหรือเก็บภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถไปอัปเดตข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนด้วยระบบงาน e-Solutions ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

บริการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ NDID ผ่านแอปพลิเคชัน | ธนาคารกรุงไทย ยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ NDID พร้อมอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินจากทางภาครัฐและเอกชนด้วยแอปพลิเคชันจากธนาคารกรุงไทย แจ้งยอดบัญชี เตือนยอดเงิน แจ้งเตือนทางมือถือ แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ แจ้งยอดเงินคงเหลือ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_2920NDID-listing.jpg