ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
รายงานทางการเงิน
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2567
อัตราส่วนเงินกองทุน - พฤษภาคม 2567  
(0.26 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2567
อัตราส่วนเงินกองทุน - เมษายน 2567  
(0.26 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2567
อัตราส่วนเงินกองทุน - มีนาคม 2567  
(0.26 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2567
อัตราส่วนเงินกองทุน - กุมภาพันธ์ 2567  
(0.26 MB) PDF
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2567
อัตราส่วนเงินกองทุน - มกราคม 2567  
(0.26 MB) PDF