ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - December 2022
Capital Adequacy Ratio - December 2022  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - November 2022
Capital Adequacy Ratio - November 2022  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - October 2022
Capital Adequacy Ratio - October 2022  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio -  September 2022
Capital Adequacy Ratio - September 2022  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - August 2022
Capital Adequacy Ratio - August 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - July 2022
Capital Adequacy Ratio - July 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - June 2022
Capital Adequacy Ratio - June 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - May 2022
Capital Adequacy Ratio - May 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - April 2022
Capital Adequacy Ratio - April 2022  
(0.07 MB) PDF