ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - October 2020
Capital Adequacy Ratio - October 2020  
(0.13 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - September 2020
Capital Adequacy Ratio - September 2020  
(0.14 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - August 2020
Capital Adequacy Ratio - August 2020  
(0.13 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - July 2020
Capital Adequacy Ratio - July 2020  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - June 2020
Capital Adequacy Ratio - June 2020  
(0.14 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - May 2020
Capital Adequacy Ratio - May 2020  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - April 2020
Capital Adequacy Ratio - April 2020  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - March 2020
Capital Adequacy Ratio - March 2020  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - February 2020
Capital Adequacy Ratio - February 2020  
(0.13 MB) PDF