ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - October 2023
Capital Adequacy Ratio - October 2023  
(0.24 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - September 2023
Capital Adequacy Ratio - September 2023  
(0.24 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - August 2023
Capital Adequacy Ratio - August 2023  
(0.24 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - July 2023
Capital Adequacy Ratio - July 2023  
(0.24 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - June 2023
Capital Adequacy Ratio - June 2023  
(0.24 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - May 2023
Capital Adequacy Ratio - May 2023  
(0.24 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - April 2023
Capital Adequacy Ratio - April 2023  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - March 2023
Capital Adequacy Ratio - March 2023  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - February 2023
Capital Adequacy Ratio - February 2023  
(0.09 MB) PDF