ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - August 2022
Capital Adequacy Ratio - August 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - July 2022
Capital Adequacy Ratio - July 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - June 2022
Capital Adequacy Ratio - June 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - May 2022
Capital Adequacy Ratio - May 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - April 2022
Capital Adequacy Ratio - April 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - March 2022
Capital Adequacy Ratio - March 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - February 2022
Capital Adequacy Ratio - February 2022  
(0.07 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - January 2022
Capital Adequacy Ratio - January 2022  
(0.22 MB) PDF