ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - April 2023
Capital Adequacy Ratio - April 2023  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - March 2023
Capital Adequacy Ratio - March 2023  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - February 2023
Capital Adequacy Ratio - February 2023  
(0.09 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - January 2023
Capital Adequacy Ratio - January 2023  
(0.09 MB) PDF