ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
Capital Adequacy Ratio - June 2021
Capital Adequacy Ratio - June 2021  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - May 2021
Capital Adequacy Ratio - May 2021  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - April 2021
Capital Adequacy Ratio - April 2021  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - March 2021
Capital Adequacy Ratio - March 2021  
(0.22 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - February 2021
Capital Adequacy Ratio - February 2021  
(0.13 MB) PDF
Capital Adequacy Ratio - January 2021
Capital Adequacy Ratio - January 2021  
(0.13 MB) PDF