โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย
อัพเดทวันที่27 ต.ค. 2563

ทำไมต้อง ชุมชนตะเคียนเตี้ย

เมื่อพูดถึงพัทยา ก็จะนึกถึงภาพของเมืองที่มีสีสัน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว ท้องทะเลกว้างใหญ่สวยงาม เต็มไปด้วยร้านค้า ใครจะเชื่อว่าจะมีมุมธรรมชาติทุ่งนา สวนมะพร้าว กับชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบล ตะเคียนเตี้ย อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย สามารถขี่จักรยานเที่ยวชมเส้นทางสวนมะพร้าวที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุด เยี่ยมชม “บ้านร้อยเสา” อายุกว่า 100 ปี ที่จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของบ้าน ชิมกาแฟมะพร้าว ทำเมนูแกงไก่กะลา อาหารพื้นบ้านของชุมชน และทำกิจกรรมสัมผัสวิถีชุมชน ด้วยการเรียนรู้การทำพวงมโหตรและพับกุหลาบจากใบเตย กัวซา ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ชาวบ้านในชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้ เรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เรียนรู้การทำสบู่มะพร้าว


ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับชุมชนตะเคียนเตี้ย เตรียมความพร้อมมอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านสินค้า
ด้านสินค้า

• พัฒนา Packaging
• แปรรูปผลิตภัณฑ์
• ส่งเสริมให้สินค้าได้รับเลขที่จดแจ้งและมาตรฐาน อย.

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• Visibility
• การขายสินค้าผ่าน E-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• จัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด