โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
อัพเดทวันที่19 ม.ค. 2565

กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล

กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล 

       ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนเกษตรปลูกสับปะรดพันธุ์นางแล คุณภาพเยี่ยมของประเทศ ที่มีรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนพันธุ์ไหน ด้วยความหวานฉ่ำ เนื้อแน่น ออกสีเหลือเข้ม และส่งกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้ง บ้างก็เรียกกันว่า สับปะรดพันธุ์น้ำผึ้ง นอกจากนี้ชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดจัดจำหน่าย

       ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน จึงจับมือกับชุมชนตำบลนางแล ในการมอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

Highlight
กรุงไทยรักชุมชน ตำบลนางแล 

       อิสระและผ่อนคลายไปกับ “โฮงฮอมผญ๋า” โฮงยาหมอเมืองล้านนา (สำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยโอ่ง) หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล วัดพระธาตุดอยโอ่ง กับการนวดแผนไทยสไตล์ไทยล้านนา สำหรับใครที่มาถึงที่นี่แล้ว ห้ามพลาดกับการนวดแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่เรียกว่า ‘นวดย่ำขาง’ ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากในหมู่คนทั่วไป แต่หากใครมาที่นี่แล้วล่ะก็ พลาดไม่ได้ที่จะต้องลองนวดย่ำขางดูซักครั้ง

       การนวดย่ำข่าง เป็นวิธีการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพื้นบ้านล้านนาอีกประเภทหนึ่ง โดยมากใช้สำหรับบำบัดหรือรักษาอาการเจ็บปวดตามร่างกาย โดยใช้เท้าชุบน้ำยา (น้ำไพลหรือน้ำมันงา) แล้วไปย่ำลงบนขางที่เผาไฟจนร้อนแดง แล้วจึงไปย่ำบนร่างกายหรืออวัยวะของผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวด บอกได้เลยว่าทุกคนจะได้ออกไปกันแบบสบายตัวทุกคนแน่นอนกับการผ่อนคลายร่างกายด้วยวิธีการแพทย์แบบพื้นเมืองล้านนาโบราณ ที่นำเอาสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดร่างกายของเรา ผ่านวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนวด การตอกเส้น การย่าง การอบ และการย่ำ เป็นต้น

       ชุมชนตำบลนางแล ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวตำบลนางแล 1วัน คือ One Day Trip บำบัดร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์พื้นบ้าน ณ โฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนา เที่ยวชมนาขั้นบันได พิพิธภัฑณ์บ้านดำ อาจารย์ถวัลย์ดัชนี ชมศิลปะดอยดินแดงเครื่องปั้นดินเผา อาจารย์สมรักษ์ น้ำตกนางแลใน เรียนรู้ โยคะ จากอาจารย์ผู้สอนประเทศอินเดีย ทุ่งเคียงดอยคาเฟ่ รวมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนรำ ขับซอ เป็นต้น

สามารถสั่งซื้อสินค้าและจองการท่องเที่ยวได้ที่ Facebook : กรีนนางแล


แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• การวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การ ใช้ QR Code ในการรับชำระสินค้าและบริการ

ด้านการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

• ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โฮงฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนา
• พัฒนาจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว จุด Highlight นาขั้นบันได
• พัฒนาจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยว จุด Highlight ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
• ปรับปรุงป้ายข้อมูลแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนตำบลนางแล
• ปรับปรุงป้ายร้านค้าชุมชน
• ปรับปรุงป้ายข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน

ด้านสินค้า
ด้านสินค้า

• พัฒนา Packaging
• พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากสับปะรด

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• ปรับปรุง Visibility
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care