โครงการ CSR

กรุงไทย X เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย
อัพเดทวันที่3 เม.ย. 2566


"กรุงไทย X เยือนเย็น
เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย"

     ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนส่งมอบความห่วงใย ร่วมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ที่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง และคนพิการ  ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ด้วยการดูแลรักษาที่บ้าน ผ่านโครงการ “กรุงไทย x เยือนเย็น เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย” ด้วยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ “เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม”

     เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้การดูแลของ ศ. ดร. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง และชีวาภิบาล ด้วยตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยให้ได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย โดยการรักษาแบบประคับประคองที่บ้านหรือ  Palliative Care ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต


     “คนไทยเข้าใจสัจธรรม ถ้าถึงเวลาก็อยากจากไปอย่างสบาย ไม่ยื้อชีวิต เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงสนับสนุนผู้ที่เลือกแนวทางนี้ โดยช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงระบบสาธารณสุข ด้วยการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต” แนวคิดในการดำเนินงานของ ศ.ดร. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการ เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมบริจาคผ่าน กรุงไทยเติมบุญ  เพียงสแกน QR e-Donation
(รับใบอนุโมทนาบุญผ่านอีเมลได้ทันที พร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ)
หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการเยือนเย็น เลขที่บัญชี 597-0-51018-1 
ธนาคารกรุงไทย พร้อมเคียงข้างคนไทย ช่วยขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่, สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย, ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมาย และเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)"กรุงไทย X เยือนเย็น
เติม ต่อ ลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย"