ข่าว CSR

การสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
อัพเดทวันที่25 ส.ค. 2563

ธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนภารกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563