โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
อัพเดทวันที่4 พ.ย. 2563

โครงการ CSR มอบองค์ความรู้ด้านการเงิน ให้คนในชุมชนได้นำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวภายในชุมชนชุมชน

ชุมชนบ้านแม่กำปอง

ทำไมต้องชุมชนบ้านแม่กำปอง

ชุมชนบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนชาวเขาเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิต คนในชุมชน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ท่องเที่ยวแบบ Slow-Life มีน้ำตก ทิวเขา และลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และที่นี้ยังเป็นแหล่งปลูกกาแฟ และชา จึงทำให้มีคาเฟ่ชิค ให้ถ่ายรูปสวย ๆ และลิ้มรสกาแฟ เรียกว่าเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาด ในการมาแอ๋วเชียงใหม่

ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คีย์เวิร์ดสำคัญของโครงการ CSR ในครั้งนี้คือ “ความยั่งยืน” จึงจับมือกับชุมชน บ้านแม่กำปอง มอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชน บ้านแม่กำปอง” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

ชุมชนบ้านแม่กำปอง
Highlight กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง

ชุมชนบ้านแม่กำปองชุมชนเล็กๆที่โอบล้อมด้วยอ้อมกอดของป่าเขาและเมฆหมอก หนีความวุ่นวาย ไปใช้ชีวิตแบบ Slow Life พัก Homestay สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี พร้อม ลิ้มรสกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าชั้นดี ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล และมีกลิ่นของดอกไม้ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น


แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

• จัดทำจุดเช็คอิน
• ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์เรียนรู้

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• ปรับปรุง Visibility
• การขายสินค้าผ่าน E-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• จัดอบรมให้ความรู้โดยกรมท่องเที่ยว
• จัดอบรมให้ความรู้โดย อพท.
• จัดทำสมุดเยี่ยมชมดาวน์โหลด
แม่กำปอง
แม่กำปอง
(0.13 MB) JPG