โครงการ CSR

กรุงไทยรักชุมชนท่ามะโอ
อัพเดทวันที่27 ต.ค. 2563
ทำไมต้อง ชุมชนท่ามะโอ

ชุมชนท่ามะโอ จ.ลำปาง เป็นชุมชนเก่าแก่ของลำปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นคร ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ มาอยู่รวมกัน ทำให้มีการผสมผสานวัฒนธรรมไว้อย่างลงตัว และมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างมากมาย เช่น วัดประตูป่อง ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี กำแพงเมืองโบราณ กู่เจ้าย่าสุตา ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง แกงฮังเล ขนมข้าวปั้นและขนมวง รวมทั้งมีกิจกรรมนั่งรถรางและปั่นจักรยานเที่ยวชมวิถีชิวิตเมืองเก่า เรียนรู้วิธีการทำแกงฮังเลจากเชฟชุมชน และการตัดตุงพญายอ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน เช่น น้ำพริกคั่วกุ้งบาลาฉ่อง และสมุนไพรแปรรูปต่างๆ

ชุมชนท่ามะโอ

ธนาคารกรุงไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับ ชุมชนท่ามะโอ มอบองค์ความรู้ ให้คนในชุมชนสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ กับทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในชุมชน ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชนท่ามะโอ” เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะนำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อยกระดับสินค้าและมาตรฐานการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

ชุมชนท่ามะโอ

แผนพัฒนากรุงไทยรักชุมชนท่ามะโอ
ด้านความรู้ทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิน

• จัดอบรมการวางแผนทางการเงิน การลงบัญชี รายรับ-รายจ่าย
• แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร มีการเปิดบัญชี และ ใช้ QR Code
• จัดทำสมุดบัญชี

ด้านการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

• จัดทำป้าย QR Code และคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน

ด้านสินค้า
ด้านสินค้า

• พัฒนา Packaging
• พัฒนาสินค้า

ด้านการตลาด
ด้านการตลาด

• ปรับปรุง Visibility
• การขายสินค้าผ่าน E-Commerce
• การประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนผ่าน Krungthai care

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

• อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการท่องเที่ยว
• อบรมให้ความรู้โดย อพท.
• จัดทำสมุดเยี่ยมชม

ด้านบริหารจัดการ
ด้านบริหารจัดการ

• เครื่องผลิตภาชนะใส่อาหารรักษ์สิ่งแวดล้อม