ข่าว CSR

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน โครงการ “คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3
อัพเดทวันที่1 ธ.ค. 2563

ธนาคารร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3 ในวันที่ 21 พ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00 น. โดยอาสาสมัคร The Trainer พนักงานธนาคารกรุงไทย ถ่ายทอดความรู้ ผ่านกิจกรรม Learning By Gaming ผ่านระบบ Virtual Training สอดคล้องกับยุค New Normal ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 421 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 129 คน