ข่าว CSR

โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ปี 3
อัพเดทวันที่3 ก.ย. 2563

ธนาคารกรุงไทยร่วมเปิดตัวโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยมีอาสาสมัครธนาคารกรุงไทย จำนวน 113 คน ร่วมกิจกรรมการอบรมเสริมทักษะการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลผ่านการเล่นเกม ในรูปแบบ Virtual training รวมไปถึงทักษะการสื่อสารและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Train the Trainer) เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่ช่วงวัยทำงาน

และวันที่ 28 สิงหาคม 2563 อาสามัครจากธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมการซ้อมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินผ่านระบบ Virtual Training ที่สตูดิโอจัดกิจกรรม โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปีที่ 3