ข่าวและประกาศ

ลงนามพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินวชิรพยาบาล
อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 2562

    นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลวชิรพยาบาลไปสู่ Smart Hospital 4.0 ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
12 มิถุนายน 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ