ข่าวและประกาศ

ร่วมสนับสนุน 3 สมาคมกีฬา สร้างความสำเร็จในเวทีโลก

อัพเดทวันที่ 3 เม.ย. 2567


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ภายใต้ “โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส” ระหว่างผู้บริหารสมาคมกีฬา ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชน โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามสนับสนุนสมาคมกีฬาจำนวน 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย


ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาด้านการกีฬา เพื่อร่วมขับเคลื่อนวงการกีฬาของประเทศให้เป็น Soft Power ที่สำคัญ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีส่วนสำคัญในการวางแผนและพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในการแข่งขันระดับโลก


ทีม Marketing Strategy 
2 เมษายน 2567