ข่าวและประกาศ

มอบเงินบริจาค รพ.ขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 58 ปีธนาคาร

อัพเดทวันที่ 11 เม.ย. 2567


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 2,630,324 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ปกรณ์ นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา


ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับบริการด้าน “สุขภาพและการรักษาพยาบาล” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างสะดวกและทั่วถึง โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ได้ร่วมบริจาคเงินในโอกาสธนาคารครบรอบ 58 ปี เพื่อสมทบทุนผ่านระบบ e-Donation ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดง และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นต้น เพื่อให้ทีมแพทย์มีอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารักษาที่กรุงเทพฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”


ทีม Marketing Strategy
9 เมษายน 2567

แนะนำสำหรับคุณ