ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
อัพเดทวันที่ 5 พ.ค. 2562

    นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
5 พฤษภาคม 2562

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ