ข่าวและประกาศ

รับมอบนโยบายในงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
อัพเดทวันที่ 15 มี.ค. 2562

       ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ "SOE CEO Forum" ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมงาน โอกาสนี้ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เยี่ยมชมบูธแสดงโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐของธนาคาร ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

       

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
15 มีนาคม 2562

แกลเลอรี่