เรียนรู้การเงิน

ดอกเบี้ยทบต้นจากการลงทุน ยิ่งลงทุนนาน ยิ่งได้กำไร

อัพเดทวันที่ 12 มี.ค. 2561

ความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้น คือ เงินต้นที่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ และเมื่อเงินต้นเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วย โดย 3 ปัจจัยที่สำคัญของดอกเบี้ยทบต้น คือ อัตราดอกเบี้ย เวลา และการนำดอกเบี้ยมาลงทุนเพิ่ม (ทบต้น) หรือที่เรียกว่า Reinvest ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ผลตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะเห็นว่า

เมื่อเรามีระยะเวลาการฝากเงิน (การลงทุน) ที่ยาวนานและมีการลงทุนต่ออย่างต่อเนื่อง (Reinvest) ผลของดอกเบี้ยของเงินต้น และดอกเบี้ยของดอกเบี้ยจะโตขึ้นเรื่อยๆ จนคุณคาดไม่ถึงเลยและนี่ล่ะที่เรียกว่า "พลังของดอกเบี้ยทบต้น"

ผลของดอกเบี้ยทบต้น ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6

ในทางตรงกันข้าม หากเราไม่ลงทุนเลย เลือกที่จะเก็บเงินไว้กับตัว เพราะคิดว่าปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง แต่ช้าก่อน เรากำลังหลงลืมผลของเงินเฟ้อไปหรือเปล่า สมมติเงินเฟ้ออยู่ที่ 4% ต่อปี โดยไม่รู้ตัว เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี เงิน 100 บาทของคุณจะเหลือค่าเพียง 68 บาทเท่านั้น ดังนั้น "อย่าได้ประมาทกับความน่ากลัวของเงินเฟ้อ"

เมื่อรู้ความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้นแล้ว สิ่งที่เราต้องทำ คือ เราต้องวางแผนการเงินให้มีเงินเหลือ และนำเงินเหลือนั้นมา "ลงทุน" เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่อย่างน้อยๆ ต้องชนะเงินเฟ้อ เพื่อรักษาอำนาจซื้อของเงินไว้นั่นเอง

ผลของเงินเฟ้อร้อยละ 4 ที่มีผลต่อเงิน 100 บาท ที่อาจชนะผลตอบแทนของดอกเบี้ยทบต้น