บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ และค่าธรรมเนียมบัตร atm

บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์

บัตรเดบิตที่คุ้มครองอุบัติเหตุแบบเอ็กซ์ตร้า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย
จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
checkimg
จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ในโรงพยาบาลมาตราฐานระดับโลก ที่ร่วมรายการกว่า 350 แห่ง ทั่วประเทศ
checkimg
ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป
บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์
ข้อตกลงความคุ้มครอง

รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย

รายละเอียดและวงเงินคุ้มครอง
 1. เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 บาท
 • ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์  
50,000 บาท
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากภัยดังต่อไปนี้ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในวันหยุดราชการประจำปี*
+100,000 บาท
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในอุบัติเหตุสาธารณะ
+200,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่อง (รวมถึงภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
10,000 บาท
 3. ค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10,000 บาท
 4. อายุสูงสุดที่รับประกันภัย
75 ปี

* วันหยุดราชการประจำปี หมายถึง วันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุดชดเชยทางราชการ ทั้งนี้ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ตามปกติ เว้นแต่วันหยุดราชการประจำปีนั้นตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็ให้ถือว่าคุ้มครองด้วย

หมายเหตุ : บัตรที่สมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย และสำหรับบัตรที่สมัครก่อน 1 ม.ค.2565 รับประกันภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

ถอน-โอนได้แบบเอ็กซ์ตร้าเหนือระดับ

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 490937

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
ทำบัตร ง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 1. อายุระหว่าง 15 - 75 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท และกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อควรรู้
ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ | ธนาคารกรุงไทย ความคุ้มครองเหนือระดับ. คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดครั้ง บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ/ ต่างประเทศ
 • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
 • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
วงเงินการใช้บัตร
บัตรเดบิตประเภทเดิมที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252
 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
สิทธิประโยชน์บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป
บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ เป็นบัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยส่วนบุคคล ผูกบัญชีหลักกับบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้  และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี

สามารถใช้บัตรกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดกับร้านค้าที่รับบัตรได้เลย

บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ มีบริการใดบ้าง

 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ/ ต่างประเทศ
 • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
 • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ

บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ ประเภทใหม่ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 490937) กับประเภทเดิม (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 473252) ต่างกันอย่างไร

วงเงินการใช้บัตร
บัตรเดบิตประเภทเดิมที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252
 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

สิทธิประโยชน์ของบัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ นี้คืออะไร

สิทธิประโยชน์บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก สูงสุด 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป

บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ คืออะไร

บัตรเดบิตกรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ เป็นบัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยส่วนบุคคล ผูกบัญชีหลักกับบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้  และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี

ไม่สะดวกใช้บริการเพราะไม่มีตู้ ATM ใกล้ๆ ที่ทำงานหรือที่บ้าน

สามารถใช้บัตรกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดกับร้านค้าที่รับบัตรได้เลย