เรียนรู้การเงิน

5 สิ่งควรรู้ก่อนกู้เงินเป็นหนี้

อัพเดทวันที่ 10 มี.ค. 2565

5 สิ่งควรรู้ก่อนกู้เงินเป็นหนี้ - Mobile

การขอสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้ เป็นอีกช่องทางที่หลายๆ คนใช้ในการหาเงินก้อนเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ต้องการ "5 สิ่งควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้เงินเป็นหนี้" มีอะไรบ้าง 

 1. ดูความจำเป็นเร่งด่วน
  หากไม่มีความจะเป็น ไม่ควรรีบก่อหนี้
 2. เลือกสินเชื่อให้เหมาะสม ลดปัญหาดอกเบี้ยสูง
  สินเชื่อแต่ละประเภทมีดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างกัน เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หรือสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 3. เปรียบเทียบ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยจากหลาย ๆ แห่ง
  เลือกเป็นหนี้ในระบบ ภาระหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ 
 4. หลีกเลี่ยงกู้นอกระบบ
  การถูกเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยแพง, การถูกทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน
 5. ชำระหนี้เมื่อมีเงินก้อน ลดภาระจ่ายดอกเบี้ย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย