เรียนรู้การเงิน

5 สิ่งควรรู้ก่อนกู้เงินเป็นหนี้

อัพเดทวันที่ 10 มี.ค. 2565

5 สิ่งควรรู้ก่อนกู้เงินเป็นหนี้ - Mobile

การขอสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้ เป็นอีกช่องทางที่หลายๆ คนใช้ในการหาเงินก้อนเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ต้องการ "5 สิ่งควรรู้ก่อนตัดสินใจกู้เงินเป็นหนี้" มีอะไรบ้าง 

 1. ดูความจำเป็นเร่งด่วน
  หากไม่มีความจะเป็น ไม่ควรรีบก่อหนี้
 2. เลือกสินเชื่อให้เหมาะสม ลดปัญหาดอกเบี้ยสูง
  สินเชื่อแต่ละประเภทมีดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างกัน เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน*, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ หรือสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 3. เปรียบเทียบ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยจากหลาย ๆ แห่ง
  เลือกเป็นหนี้ในระบบ ภาระหนี้ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ 
 4. หลีกเลี่ยงกู้นอกระบบ
  การถูกเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยแพง, การถูกทำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน
 5. ชำระหนี้เมื่อมีเงินก้อน ลดภาระจ่ายดอกเบี้ย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 1.67% ต่อปี ถึง MLR -0.75% ต่อปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) อยู่ระหว่าง 5.29% - 5.47% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,700 บาท/เดือน | MLR = 7.05% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด