ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

ประกันภัยการเดินทาง
สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกได้ตามจำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท
checkimg
จ่ายได้ตามไลฟ์สไตล์
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2,000,000 บาท
checkimg
คุ้มครองรอบด้านอย่างสบายใจ
เลือกความคุ้มครองได้ทั้งรายเที่ยวและรายปี
checkimg
ยื่นวีซ่าอุ่นใจ
สามารถใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าได้ทุกสถานฑูต โดยเฉพาะในกลุ่มเชงเก้น*
checkimg
เดินทางสบายใจ
กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงทรัพย์สินและเอกสารสำคัญระหว่างการเดินทาง จากการปล้นทรัพย์
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้

ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส
ข้อตกลงความคุ้มครอง

ECO Silver Gold Platinum
อัตราเบี้ยประกันภัย
1 - 4 วัน
190 240 400 550
5 - 6 วัน
200 299 500 650
7 - 8 วัน
240 330 599 749
9 - 10 วัน
280 380 800 899
11 - 14 วัน
330 449 1,000 1,100
15 - 21 วัน
390 670 1,300 1,798
22 - 31 วัน
576 980 1,729 2,007
32 - 60 วัน
816 1,488 2,487 3,458
61 - 90 วัน
1,240 2,350 3,650 5,049
91 - 180 วัน
2,475 4,729 5,886 7,155
รายปี
1,500 2,949 4,299 5,600

ECO Silver Gold Platinum
ความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1 ล้าน 1 ล้าน 1.5 ล้าน 3 ล้าน
2. การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
500,000 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาฉุกเฉิน และกลับประเทศไทย
1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ
1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1 ล้าน 1 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน
6. การยกเลิกการเดินทาง
- 10,000 30,000 30,000
7. ความล่าช้าในการเดินทาง (8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
10,000 - 30,000 30,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
3,000 - 5,000 5,000
9. การลดจำนวนวันเดินทาง
- 10,000 30,000 30,000
10. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (8 ชั่วโมง/1,000 บาท)
- - 15,000 15,000
11. การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า
5,000 - 50,000 50,000
12. การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง
- - 5,000 5,000
13. การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
- - 5,000 5,000
14. การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 7 วันขึ้นไป
Two way economy class
15. การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ
One way economy class
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
Cover
17. การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (สูงสุด 20 วัน)
- - 1,000/วัน 1,000/วัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • อุ่นใจได้ตลอดทริป กับบริการ AXA Hotline 24 ชั่วโมง โทร. 02-118-8111
  • *แผนอีโคและซิลเวอร์ ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นได้
  • ประเทศที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ เกาหลีเหนือ, คิวบา, ไครเมียและเซวัสโตปอล, ซีเรีย, เนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป), เวเนซุเอลา, อิหร่าน, อัฟกานิสถาน, เบลารุส, รัสเซีย, พม่า และ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทกำหนด  ,ประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ Contact Center 02-111-1111