เรื่องเด่น

ฝากประจำ FCD 3 เดือน ดอกเบี้ยสูงจุใจ

อัพเดทวันที่ 12 มี.ค. 2567

บัญชีฝากประจำ 3 เดือน Euro รับดอกเบี้ยสูง 3.25% ต่อปี* หรือ Pound Sterling รับดอกเบี้ยสูง 4.60% ต่อปี* สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ

เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำสกุล Euro : EUR (€) ระยะเวลา 3 เดือน หรือ รับดอกเบี้ยสูง 4.60% ต่อปี เมื่อฝากเงินเข้า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำสกุลPound Sterling: GBP (£) ระยะเวลา 3 เดือน


สำหรับลูกค้าบุคคล รับเอกสิทธิ์เพิ่ม 2 ต่อ

ต่อที่ 1 : ยกระดับสู่สถานะสมาชิกพิเศษ (Fast Track) เมื่อมียอดเงินฝากสะสมเข้า บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำสกุลEuro 3 เดือน หรือสกุล Pound Sterling 3 เดือน

 • ยอดสะสมตั้งแต่ €26,000 ขึ้นไป หรือ £22,000 ขึ้นไป รับสถานะสมาชิก Krungthai Iconic และรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Iconic
 • ยอดสะสมตั้งแต่ €130,000 ขึ้นไป หรือ £110,000 ขึ้นไป รับสถานะสมาชิก Krungthai Precious+ และรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต KTC-Krungthai Precious+

พร้อมรับเอกสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านการเงินและด้านไลฟ์สไตล์ตามแต่ละสถานะสมาชิก

ต่อที่ 2 : ต่อยอดความมั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ หุ้นกู้อนุพันธ์ต่างๆ หุ้นต่างประเทศ หรือกองทุนเด่นจาก บลจ.ชั้นนำ ฯลฯ


ช่องทางรับฝาก

 • โอนเงินสกุล EUR,GBP จากต่างประเทศ (Inward Remittance)
 • โอนเงินสกุล EUR,GBP จาก FCD ต่างธนาคาร ภายในประเทศ
 • ใช้เงินบาท ซื้อเงิน EUR หรือ GBP เพื่อฝากเข้าบัญชี
 • โอนเงินระหว่างบัญชี (FCD) ของตนเองภายในธนาคาร
 • ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศสกุล EUR,GBP
 • Draft/Cheque ต่างประเทศสกุล EUR,GBP


ช่องทางลงทะเบียนรับอัตราดอกเบี้ย EUR 3.25% ต่อปี หรือ GBP 4.60% ต่อปี

 • สาขาเจ้าของบัญชี
 • Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 (ลูกค้าบุคคล)
 • Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02-111-9999 (ลูกค้าธุรกิจ)


ระยะเวลารับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567


รายการส่งเสริมการขาย “บัญชีฝากประจำ 3 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 3.25% ต่อปี* สกุล EUR หรือ รับดอกเบี้ยสูง 4.60% ต่อปี* สกุล GBP สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ”

 1. ฝากเงินสกุลยูโร (EUR) เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ที่ธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี หรือ ฝากเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ที่ธนาคารกรุงไทยประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี
 2. รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อซื้อเงิน EUR หรือ GBP เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.25% ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.60% ต่อปี
 3. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  - ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 (ตามเวลาประเทศไทย) โดยลูกค้าต้องทำรายการตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด


ขั้นตอนการฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 3.25% ต่อปี* สกุล EUR หรือ รับดอกเบี้ยสูง 4.60% ต่อปี* สกุล GBP ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

 1. ลูกค้าต้องมีบัญชี FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR คู่กับบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สกุล EUR หรือ ต้องมีบัญชี FCD ประเภทบัญชีเงินฝากประจำสกุล GBP คู่กับบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สกุล GBP
 2. การเปิดบัญชี ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน และบัญชี FCD ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ต้องเป็นสาขาเดียวกันเท่านั้น
 3. ลูกค้าต้องแจ้งการลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมแคมเปญ โดยลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากประจำ และ บัญชีออมทรัพย์ ทั้ง 2 บัญชีแล้ว กรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center โทร.02-111-1111 หรือติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีที่ลูกค้าเปิดบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการลงทะเบียนให้ ตามวันและเวลาทำการของธนาคาร
 4. ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดวิธีการในการฝาก (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร)
 5. เมื่อได้รับข้อมูลลงทะเบียนจากสาขา / Krungthai Contact Center แล้ว ทีม Support Remittance ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ (โทร 02-2084910-4916) จะทำการ Set up Profile ลูกค้า เพื่อพร้อมรับกรณีฝากเงินแบบรับโอนเงิน EUR หรือ GBP จากต่างประเทศหรือจากต่างธนาคารภายในประเทศต่อไป
  • การโอนเงินสกุล EUR หรือ GBP ต่างธนาคารภายในประเทศ และโอนเงินต่างประเทศสกุล EUR หรือ GBP ขาเข้า ต้องระบุ SWIFT Code : KRTHTHBK พร้อมใส่เลขที่บัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP โดยลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP ได้ในวันทำการถัดไป หลังจากวันที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ ทั้งนี้ “วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
  • เมื่อมีรายการรับโอนเข้ามายังบัญชีของลูกค้า ธนาคารจะดำเนินการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ
  • เมื่อลูกค้ายืนยัน (Confirm) รายการเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP ประเภท 3 เดือน
  • กรณีลูกค้ามีเงินโอนเข้าบัญชีอื่นๆ เช่น มีรายการเงินโอนสั่งเข้าบัญชีออมทรัพย์ แต่ได้แจ้งความจำนงฝากประจำ 3 เดือนไว้แล้ว ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีมายังทีม Support Remittance ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ เพื่อดำเนินการโอนเข้าบัญชีฝากประจำต่อไป
  • กรณีใช้เงินบาทซื้อ EUR หรือ GBP เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP หรือกรณีต้องการขายเงิน EUR หรือ GBP เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนด ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP และให้สาขาติดต่อ ทีม Corporate FX sales ที่เบอร์ 02-208-4646 เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ และดำเนินการรับฝาก-ถอนบัญชีฯต่อไป
  • การรับฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศฝากได้ไม่เกินวันละ USD 15,000 หรือเทียบเท่า ต่อผู้ฝากแต่ละราย หรือไม่เกินจำนวนเงินตามที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือ ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับจาก Money Changer (นิติบุคคลรับอนุญาต)โดยแสดงหลักฐานที่มาของเงิน
  • ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงว่า เมื่อครบกำหนดการฝากบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP ประเภท 3 เดือนแล้ว จะให้โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล EUR หรือ GBP หรือตามความประสงค์ของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่แจ้งความจำนงใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP 3 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ครบกำหนด เช่น 0% ต่อปี


เงื่อนไขและข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขาย การรับฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ ระยะเวลา 3 เดือน EUR 3.25% ต่อปี หรือ GBP 4.60% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ ของธนาคารกรุงไทย

 1. สกุลเงินที่ร่วมรายการ : สกุลเงินยูโร(EUR) และ ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร(GBP) เท่านั้น
 2. ระยะเวลารับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 3. ไม่กำหนดวงเงินและไม่จำกัดวิธีการในการฝาก (เป็นไปตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร)
 4. บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 5. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเปิดบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีออมทรัพย์ ต้องเป็นสาขาเดียวกันเท่านั้น
 6. ลูกค้าจะต้องดำเนินการแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อรับอัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี หรือ 4.60% ต่อปี ที่สาขาเจ้าของบัญชี หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก 3 เดือน กรณีลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนด จะถูกปรับ 2% ของอัตราดอกเบี้ย
 9. ค่าธรรมเนียมการฝากและการถอนเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • กรณีฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 1% จากยอดที่ฝาก ขั้นต่ำ 500.-บาท
  • กรณีถอนเพื่อรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ คิดค่าธรรมเนียม 1% จากยอดที่ถอน ขั้นต่ำ 500.-บาท
 10. กรณีใช้เงินบาทซื้อ EUR หรือ GBP เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP หรือกรณีต้องการขายเงิน EUR หรือ GBP เข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทเมื่อครบกำหนด ให้ลูกค้าแจ้งความจำนงกับสาขาที่มีบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP เพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ และดำเนินการรับฝาก-ถอนบัญชีฯต่อไป
 11. กรณีเงินโอนสกุล EUR หรือ GBP เข้าจากต่างประเทศ หรือโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)สกุล EUR หรือ GBP จากต่างธนาคารภายในประเทศ ธนาคารจะโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า เพื่อยืนยัน (Confirm) รายการ เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP ประเภท 3 เดือน
 12. เมื่อครบกำหนดการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุล EUR หรือ GBP หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งความจำนง หากลูกค้าไม่แจ้งความจำนง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อระยะฝาก (Renew) บัญชีเงินฝากประจำสกุล EUR หรือ GBP 3 เดือน ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ครบกำหนด
 13. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 14. เงื่อนไขและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดติดตามจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 15. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 16. ลูกค้าสามารถศึกษา/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


เงื่อนไขในการยกระดับสถานะสมาชิกพิเศษ Krungthai Iconic/Precious+ (แบบ Fast Track) เมื่อมียอดเงินฝากสะสมเข้าบัญชีฝากประจำ EUR หรือ GBP 3 เดือน ดังนี้

 1. ลูกค้าต้องทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีฝากประจำ EUR หรือ GBP 3 เดือน ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 และต้องมีเงินโอนสะสมเข้าบัญชีก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 2. ลูกค้าที่มียอดเงินฝากสะสมเข้าบัญชีฝากประจำ EUR หรือ GBP 3 เดือน ครบตามเงื่อนไขแคมเปญ Fast Track ที่ธนาคารกำหนด จะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก Krungthai Wealth โดยได้รับสิทธิพิเศษตามสถานะสมาชิก เป็นระยะเวลา 1 ปี
 3. ลูกค้าที่มียอดเงินฝากสะสมเข้าบัญชีฝากประจำ EUR หรือ GBP 3 เดือน ครบตามเงื่อนไข จะต้องคงยอดเงินฝากไว้ในบัญชีฝากประจำจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 จึงจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก Krungthai Wealth ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 – วันที่ 31กรกฎาคม 2568
 4. ลูกค้า Krungthai Wealth จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินและด้านไลฟ์สไตล์ตาม แต่ละสถานะ หลังจากครบระยะเวลา 1 ปีหากลูกค้าต้องการคงไว้ซึ่งสถานะและรับสิทธิประโยชน์ต่อไปจะต้องมีการเพิ่มยอดรวมสินทรัพย์ (AUM) ตามเกณฑ์ปกติ (Krungthai Iconic : AUM 2 – 9.99 MB, Krungthai Precious+ : AUM 10 – 49.99 MB)


นอกจากนี้ เมื่อบัญชีเงินฝากประจำ EUR 3.25% ต่อปี หรือ GBP 4.60% ต่อปี ครบกำหนด 3 เดือน ลูกค้ายังสามารถต่อยอดความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายจากกรุงไทย อาทิ

 • ลงทุนหุ้นต่างประเทศ ผ่าน DR/DRx
 • ลงทุนทองคำด้วยสกุล USD ผ่าน Gold Wallet สามารถซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ได้ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Series บริหารจัดการโดยเน้นบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active Management) กระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีจากทั่วโลก โดยปรับพอร์ตการลงทุนรองรับทุก สภาวะตลาดทันท่วงที และมีกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ
 • หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย (Structured Notes) สกุลบาท สกุล EUR และ GBP แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน และ บางส่วน
 • เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ ผ่าน NEXT Invest บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ลงทุนในกองทุนเด่นจาก 7 บลจ. ชั้นนำ กว่า 200 กองทุนทั่วโลก