เรื่องเด่น

มัดรวม ดีลเด็ด… สุขภาพและความงาม ที่ HDmall กับบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 8 พ.ย. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่เว็บไซต์ HDmall.co.th และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67


วันช้อป

โค้ดส่วนลด

1 – 31 ธ.ค. 66

HDINFI5DEC

1 – 31 ม.ค. 67

5INFIJANHD

1 – 29 ก.พ. 67

FEB5INFIHD


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ ผ่านบัตร
 • เดบิต Krungthai FUN, บัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตร PLAY (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย”)เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 5% เมื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการมูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน รวม 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 โค้ดส่วนลด/1 สิทธิ์/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดใช้สำหรับสั่งซื้อสินค้า หรือบริการผ่านเว็บไซต์ HDmall.co.th เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้า หรือบริการที่สามารถชำระเงินออนไลน์แบบเต็มจำนวนได้บน HDmall เท่านั้น ยกเว้น ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าหรือบริการที่ต้องชำระเงินที่คลินิก หรือโรงพยาบาล รวมถึงไม่สามารถใช้กับค่ามัดจำได้
 • โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้กับ Gangnam Clinic ได้
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดในหน้าชำระเงิน และชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตรเดบิตกรุงไทยทุกประเภท, Krungthai Travel Visa Card หรือบัตร PLAY ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขกำหนดเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน หรือส่วนลด, คูปอง และข้อเสนอสำหรับสมาชิกอื่นใดได้ และไม่สามารถซื้อขาย, โอน, แลกเปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสด หรือวงเงิน หรือ ส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการอื่นใด หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระอื่นใดได้
 • หลังจากลูกค้ายืนยันการใช้โค้ดส่วนลดแล้ว ไม่สามารถนำโค้ดส่วนลดนั้นๆ กลับมาใช้ซ้ำได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนโค้ดส่วนลด หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หรือบริการ หรือถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น•เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ ธนาคารและ HDmall กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร PLAY, Krungthai Travel Visa Card และบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ HDmall.co.th ได้ที่ช่องทาง HDmall LINE: @hdcoth หรืออีเมล์ support@hd.co.th

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก