เรื่องเด่น

เที่ยวทั่วไทย ไปไหนก็คุ้ม จองที่ Ticket2Attraction

อัพเดทวันที่ 18 ก.ย. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อจองบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ www.ticket2attraction.com และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67


รับส่วนลด 10%

โค้ดส่วนลด KTB10

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Visa Card (เรียกบัตรทุกประเภทรวมกันว่า “บัตรฯ” และเรียกลูกค้าผู้ถือบัตรฯ ทุกประเภทรวมกันว่า “ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการด้วยบัตรฯ ที่เว็บไซต์ www.ticket2attraction.com (“ร้านค้า”) ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 00.01 น. – 31 สิงหาคม 2567 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)  (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”)
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรฯ ที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยลูกค้าต้องกรอกรหัสส่วนลด KTB10 ก่อนชำระค่าบริการ
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้า และบริการ ที่ร่วมรายการได้ผ่าน www.ticket2attraction.com
 • ร้านค้าจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากลูกค้ามิได้กรอกรหัสส่วนลด หรือมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด
 • รหัสส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน/รหัสส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด/ส่วนลด/คูปอง หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากร้านค้าพบว่ามีการทำธุรกรรมโดยทุจริต ฉ้อฉล ใช้สิทธิประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อบริโภคส่วนบุคคล หรือละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการอื่นๆ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก ระงับ เพิกถอน สิทธิประโยชน์ในการซื้อบัตรท่องเที่ยวของบุคคลหรือของบัญชีนั้น ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของร้านค้าแต่เพียงผู้เดียว
 • สินค้า และบริการบางรายการใช้ได้เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดในข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้า และบริการนั้นๆ ได้ที่ www.ticket2attraction.com
 • สินค้า และบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ “เงื่อนไขและนโยบาย” ที่ร้านค้าเป็นผู้กำหนดเท่านั้น หากเกิดกรณีข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของร้านค้าถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทยจึงขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคาร และ/หรือ ร้านค้าไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้า โทร. 095-504-8282, 02-079-5445 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30น.-17:00น.

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก