เรื่องเด่น

จองขับ AVIS เที่ยวทั่วไทย จ่ายสบายกระเป๋า

อัพเดทวันที่ 13 ส.ค. 2566

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Visa Card เพียงจอง-จ่ายทันทีก่อนเดินทางผ่าน www.AVISThailand.com/KTB และกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นในวันรับรถ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ส.ค. 67


รับส่วนลด 50 บาท / ต่อวัน

พร้อมรับสิทธิ์ซื้อ Valued Package
ประกันภัย (SCDW-TP-PAI) ราคาพิเศษ เริ่มต้นวันละ 250 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, Krungthai Travel Visa Card และบัตร Play (เรียกบัตรทั้งหมดรวมกัน และแทนกันว่า “บัตร” และเรียกผู้ถือบัตรดังกล่าวรวมกันและแทนกันว่า “ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อชำระค่าบริการที่เว็บไซต์ www.AVISThailand.com/KTB (“ร้านค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 00.01 น. – 31 สิงหาคม 2567 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศไทย (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าเช่าบริการ 50 บาท/วัน จากราคาหน้าเว็บหลักช่วงเวลานั้น ผ่านเว็บไซต์ www.AVISThailand.com/KTB  โดยลูกค้าต้องจองและชำระเงินทันทีก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยระบุเลขหน้าบัตร จำนวน 6 หลักแรก และชำระค่าบริการด้วยบัตร และลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ซื้อ valued package ประกันภัย (SCDW-TP-PAI) ในราคาพิเศษ เริ่มต้นวันละ 250 บาท ซึ่งจะต้องดำเนินการจองและชำระเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ AVIS กำหนด โดยต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ในคราวเดียวกันเท่านั้น
 • จำกัดการรับสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/วัน/ ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การจองรถเช่า ขึ้นอยู่กับสาขาและจำนวนรถว่าง ณ ขณะนั้น ในวันรับรถลูกค้าต้องกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น (สามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง เช่าเกิน 4 ชม. คิดค่าเช่ารถเพิ่มเป็น 1วัน)
 • ราคาค่าบริการรวม การเดินทางแบบไม่จำกัดระยะทางและมีประกันภัยชั้น 1 ขั้นพื้นฐาน (แบบมีค่าความรับผิดชอบ) ส่วนแรก (CDW) กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างเช่าโดยที่ลูกค้า/ผู้เช่ารถเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี หรือรถมีรอยขีดข่วนจากการขับขี่ ลูกค้า/ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เกินค่าเสียหายส่วนแรกที่ทาง AVIS กำหนด
 • ราคาค่าบริการไม่รวมประกันภัยพื้นฐาน (แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ) (SCDW), ประกันบุคคล (PAI),ประกันรถหาย (TP), คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถติดต่อซื้อเพิ่มเติมได้เมื่อทำการจอง หรือซื้อผ่าน call center ก่อนเดินทาง หรือที่สาขาบริการ AVIS และราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ทั้งนี้ หากลูกค้าประสงค์จะรับสิทธิ์ซื้อ valued package ประกันภัย (SCDW-TP-PAI) ในราคาพิเศษ เริ่มต้นวันละ 250 บาท จะต้องดำเนินการจองและชำระเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่ AVIS กำหนด โดยต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ในคราวเดียวกันเท่านั้น
 • เอกสารประกอบการรับบริการเช่ารถ ได้แก่ 1) บัตรประชาชน/Passport 2) ใบขับขี่ 3) บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่าที่ยังไม่หมดอายุและมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ ) จำนวน 8,000 -15,000 บาท/ คัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ โอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม แลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลด หรือใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น ในรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ จากร้านค้าตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทยจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคาร และ/หรือ ร้านค้าไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพี่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ที่ AVIS Call Center 02 251 1131

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก