เรียนรู้การเงิน

อัปเดต skills ที่คนทำงานต้องรู้ในปี 2021

อัพเดทวันที่ 18 ธ.ค. 2563

       จากการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทและนายจ้างในปี 2021 พบว่า พนักงานที่พวกเขาจ้างอยู่ประมาณ 80% ขาดคุณสมบัติหลายอย่างที่ต้องการ (ที่มา : https://online.maryville.edu/blog/2020-skills/) ซึ่งสิ่งที่บริษัทตอนนี้กำลังต้องการมากที่สุดก็คือ ทักษะใหม่ๆ 

ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจบใหม่และคนทำงานต้องเรียนรู้ในตอนนี้คือ การโฟกัสไปที่ ‘hard skills’ และ ‘soft skills’ ที่เป็นที่ต้องการในอนาคต การเรียนในมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอีกต่อไป ถ้าคุณกำลังมองหาทักษะใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนโยกย้ายงาน skills เหล่านี้คือสิ่งที่นายจ้างกำลังมองหา

Hard Skills

  • UX Design

หลายคนน่าจะเคยได้ยินอาชีพ UX/UI Designer กันมาบ้างแล้ว ซึ่งในปีนี้และอนาคตข้างหน้า ทักษะ UX Design ก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ อาชีพ UX Designer จะคอยออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะออกแบบให้ใช้งานง่ายและลื่นไหลที่สุด รวมไปถึงออกแบบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งเว็บ แอปพลิเคชั่น และโมบาย แอปพลิเคชั่น ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่สำคัญ ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ด้วยว่า ดีไซน์นี้จะนำไปใช้งานจริงได้ไหม

  • Scientific Computing

ทักษะการคำนวนทางวิทยาศาสตร์ ต้องได้รับการจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกร หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะนี้มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงสามเท่า หลายบริษัทมีความต้องการมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลแมชชีน เลิร์นนิ่ง, สถิติประยุกต์ และการวิเคราะห์ด้วยบิ๊ก ดาต้า 

  • การวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Reasoning)

คือ ทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแปร การแตกแยกปัญหาใหญ่ออก และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด แก้ไข เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กลายเป็นอีกทักษะที่หลายองค์กรต้องการและขาดไม่ได้ ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น องค์กรที่นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้แข่งขันรายอื่นๆ

  • การตัดต่อวีดีโอ (Video production)

อีกหนึ่งทักษะ hard skill ที่บางคนอาจมองว่า เป็นงานอดิเรกเสียด้วยซ้ำ คือทักษะการตัดต่อ ตลอดจนการถ่ายทำวีดีโอให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค ปัจจุบันการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อ จากข้อความ รูปภาพ เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วีดีโอกลายเป็นสื่อชิ้นสำคัญที่บริษัทกำลังให้ความสนใจ ทำให้ทักษะการตัดต่อวีดีโอ เป็นที่ต้องการมากในตลาดเช่นกัน

  • Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning Engineers Artificial Intelligence (AI)

หรือปัญญาประดิษฐ์ คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ให้คอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมและความสามารถคล้ายมนุษย์ คิดเองได้ และเรียนรู้ที่จะฉลาดได้ด้วยตัวมันเอง AI นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานเพื่อมนุษย์โดยดำเนินการอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเป็นไปได้ในความผิดพลาด
ทักษะความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในตลาด เพราะปัจจุบัน AI ถูกพัฒนามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ในหลายตำแหน่งงาน ช่วยลดปัญหา และต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ คนที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI กับงานได้ จึงได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก

Soft Skills

  • ความฉลาดทางอารมณ์

เว็บไซต์นิตยสารฟอร์บส์รายงานว่า ทักษะความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในลำดับต้นๆ ของลิสต์ทักษะสำคัญที่นายจ้างต้องการ หากคุณมีความสามารถในการตระหนักรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้ดี ก็จะทำให้สำรวจความซับซ้อนของการปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่ทำงานได้ดีขึ้น คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น แสดงออกทางอารมณ์ออกมาได้เหมาะสม มีคนรัก มีทัศนคติที่ดีเวลามีปัญหา ทำให้คนกลุ่มนี้อยากจะพัฒนาตัวเองต่อ และความก้าวหน้าก็จะตามมา

  • ศักยภาพในการแก้ปัญหา

การแก้ไขปัญหาอาจจะดูเป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว แต่ทักษะการแก้ปัญหาที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือ ต้องเป็นการแก้ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ มีความเข้าใจในปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ดี การตอบคำถามของผู้สมัครงานจะพิสูจน์นเบื้องต้นได้ว่า ในสภาวะเฉพาะหน้าที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั้น ผู้สมัครคนนั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนได้หรือไม่อย่างไร

  • ความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า

บริษัทจำนวนมากต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่นำมาต่อยอด-ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและใช้งานได้จริง ซึ่งหลายบริษัทยืนยันว่า ทักษะนี้ยังคงโดดเด่นและเป็นที่ต้องการอยู่

  • การคิดเชิงวิพากษ์

การคิดเชิงวิพากษ์คือ ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ปัญหาทุกอย่างไม่มีขาวและดำเสมอไป คนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ได้จะเข้าใจวิธีวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่มีก่อนจะตัดสินใจทำอะไร จึงไม่ต้องแปลกใจหากนายจ้างมองหาผู้สมัครที่มีความสามารถระดับสูง ในการแก้ไขปัญหาซับซ้อน

  • การเจรจาต่อรอง

นอกจากการมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์แล้ว ทักษะที่ต้องมีอีกอย่างเพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ก็คือ บริษัทจะต้องมีพนักงานที่มีทักษะเจรจาต่อรองที่ดี เพราะทักษะนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์ เครื่องจักรยังไม่สามารถมาทดแทนได้ ฉะนั้น พนักงานควรฝึกเทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ อย่างการเตรียมฝึกพูด วางแผนกลวิธีโน้มน้าวใจ สร้างความน่าเชื่อถือ แสดงข้อมูลให้มาก และเรียนรู้ที่จะปรับกลยุทธ์การเจรจาเฉพาะหน้าได้ทุกเมื่อด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก