เรียนรู้การเงิน

COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก หุ้นประกันภัยน่าสนใจหรือมีความเสี่ยงที่จะลงทุน

อัพเดทวันที่ 18 พ.ค. 2563

ถ้าใครติดตามดูข่าวสารต่างๆในช่วงที่โควิด-19 ระบาดก็จะเห็นได้ว่ามีบริษัทประกันภัยหลายๆค่ายได้นำเสนอแบบประกันคุ้มครองบุคคลทั่วไป ซึ่งจะได้ผลประโยชน์จากสัญญากรมธรรม์ตามเงื่อนไขหากตรวจเจอหรือป่วยเป็นโรคดังกล่าว ทำให้ประชาชนจำนวนมากต่อคิวซื้อบริการ 

คำถามก็คือ ในช่วงที่เกิดโรคระบาดนี้เราควรจะซื้อหุ้นประกันภัยหรือไม่? ซึ่งเราควรจะพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้

1. โครงสร้างรายได้และ
ผลกำไรจากธุรกิจ


โดยหลักการแล้วบริษัทประกันภัยนั้นจะมีรายได้จากลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกัน ยิ่งลูกค้าสนใจและทำประกันมาก รายได้ของบริษัทประกันก็จะมากตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของประกันเป็นเรื่องของการรับประกันความเสี่ยง ซึ่งจะต้องพบกับรายจ่ายเกี่ยวกับการเรียกร้องเงินประกันของลูกค้าตามสัญญากรมธรรม์ 

หากลูกค้าทำประกันแล้วไม่ได้มีการเรียกร้องผลประโยชน์ขึ้น ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันก็จะน้อย สร้างผลกำไรได้มาก แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้ลูกค้าเรียกร้องค่าสินไหมจำนวนมาก บริษัทประกันก็ต้องมีการตั้งสำรองมากขึ้น ส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทได้เช่นกัน

2. โอกาสและความเสี่ยงจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย


ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะออกแบบกรมธรรม์มาให้บริการกับลูกค้าได้นั้น จะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินออกมาเป็นเบี้ยประกันที่ลูกค้าต้องชำระและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งหากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเมินได้ถูกต้องแม่นยำก็จะทำให้บริษัทบริหารความเสี่ยงได้ดี ส่งผลต่อผลกำไรของบริษัท

ในกรณีของโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าเมื่อบริษัทได้มีการเก็บเบี้ยของลูกค้าไปแล้ว โอกาสที่คนทำประกันทั้งหมดจะเรียกร้องค่าสินไหมที่ทำไว้เพื่อป้องกันโควิด-19 นั้นเป็นสัดส่วนมากแค่ไหน จึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเช่นกัน

3. โรคระบาดมักเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว


การที่ประกันภัยขายดีในช่วงนี้เกิดจากความต้องการในการดูแลคุ้มครองสุขภาพที่มีสูงขึ้น ซึ่งหากมนุษย์คิดค้นยารักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้หายขาดได้ และจำหน่ายในราคาไม่แพงได้ในอนาคต ความนิยมในการทำประกันประเภทนี้ก็อาจจะลดลง 

ทั้งนี้ตามสถิติแล้ว เหตุการณ์โรคระบาดมักเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้น มีการคาดการว่ามนุษย์จะใช้เวลาพัฒนาวัคซีนรักษาโควิด-19 ประมาณ 12 - 18 เดือน เพราะฉะนั้นแล้วรายได้จากลูกค้าที่ทำประกันเป็นจำนวนมาก อาจจะทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงแค่ 1-2 ปี เมื่อเหตุการณ์คลีคลายลงรายได้ในส่วนนี้อาจจะหายไป นักลงทุนจึงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าการลงทุนของตัวเองนั้นเหมาะสมกับการนำปัจจัยนี้ไปประกอบการลงทุนหรือไม่ 

จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทประกันในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะนำแค่กระแสและข่าวว่าประกันนั้นขายดี น่าจะทำให้บริษัทสร้างผลกำไรได้มากขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ นักลงทุนควรศึกษาโครงสร้างของธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และประเมินว่าเหตุการณ์จะส่งผลในระยะยาวหรือระยะสั้น จะทำให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น