เรียนรู้การเงิน

ตั้งเป้าหมายแบบ SMART ให้คุณแก้หนี้ได้ Smooth!

อัพเดทวันที่ 23 พ.ค. 2567

6 จุดสำรวจภาระหนี้ เคลียร์ตรงจุด หนี้จบไว

เนื้อหาสำคัญของบทความนี้
มารู้จักการตั้งเป้าหมายแก้ปัญหาหนี้แบบ SMART ให้คุณแก้หนี้ง่ายๆแบบเป็นรูปธรรม

 • Specific (เฉพาะเจาะจง): ตั้งเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง เช่น “ชำระหนี้บัตรเครดิต 50,000 บาท ภายใน 6 เดือน”
 • Measurable (วัดผลได้): ตั้งการวัดผลให้เป้าหมายอย่างชัดเจน เช่น การกำหนดยอดเงินที่ต้องการชำระ หรือยอดดอกเบี้ยที่ลดลง
 • Achievable (ทำได้จริง): เป้าหมายควรท้าทาย และต้องทำได้จริง
 • Relevant (เกี่ยวข้อง): เป้าหมายที่ตั้งต้องเกี่ยวข้องกับภาพรวมของแผนทางการเงินของคุณ
 • Time-Bond (มีขอบเขตเวลา): กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนให้เป้าหมายของคุณ
SMART เป็นเทคนิคในการตั้งเป้าหมายในการจัดการหนี้สินที่กรุงไทยแนะนำ เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้แบบรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และสามารถทำด้วยตัวเองได้ง่าย “การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คือคำจำกัดความของหลัก SMART ที่ต้องการจะกล่าวถึง
 1. Specific (เฉพาะเจาะจง):
  ในการตั้งเป้าหมายของการชำระหนี้ควรเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน เช่น “ชำระหนี้บัตรเครดิต 50,000 บาท ภายใน 6 เดือน” ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายแบบกว้างๆ เช่น “ชำระหนี้ให้ได้มากที่สุด ภายในสิ้นปีนี้” เป็นต้น
 2. Measurable (วัดผลได้):
  เป้าหมายที่ตั้งไว้ควรมีการวัดผลที่ชัดเจน เช่น จากข้อ 1. คุณสามารถกำหนดยอดที่ต้องการผ่อนต่อเดือนให้ได้เช่น เดือนละ 8,400 บาท หรือตัวอย่างอื่นๆ เช่น กำหนดว่ายอดเงินของค่าบ้านจะต้องลดลง 200,000 บาทในเวลา 5 เดือนเป็นต้น เพื่อวัดผลว่าคุณสามารถทำได้จริงหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของตัวคุณเองได้ด้วยเช่นกัน
 3. Achievable (ทำได้จริง) :
  เป้าหมายที่คุณตั้งต้องท้าทายและทำได้จริง พิจารณาสถานะทางการเงิน และทรัพยากรณ์อื่นๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ตั้งเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
 4. Relevant (เกี่ยวข้อง):
  เป้าหมายที่ตั้งต้องเกี่ยวข้องกับภาพรวมของแผนการเงินของคุณ และต้องช่วยให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายทางการเงินในระยะยาว เช่นการมีเงินออม หรือมีเงินลงทุน
 5. Time-bond (มีขอบเขตเวลา):
  กำหนดกรอบเวลาชัดเจนสำหรับเป้าหมายของคุณ เช่น กำหนดเวลาชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหรือปีเฉพาะ เพื่อให้คุณมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและสามารถวางแผนได้ตามนั้น
การใช้หลัก SMART ในการตั้งเป้าหมายชำระหนี้จะช่วยให้คุณมีแผนการที่ชัดเจนและเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายและลดความเครียดที่เกิดจากการมีหนี้สิน

โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

ข้าราชการสนใจสมัคร คลิก

ลูกค้าธนาคารที่เข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรังและได้รับการแจ้งเตือน จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้ เริ่ม 1 เมษายน 2567
หรือสนใจเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99