เรียนรู้การเงิน

4 กลยุทธ์วางแผนชำระหนี้ ให้จบไว

อัพเดทวันที่ 30 เม.ย. 2567

6 จุดสำรวจภาระหนี้ เคลียร์ตรงจุด หนี้จบไว

เนื้อหาสำคัญของบทความนี้

 • จัดลำดับความสำคัญของหนี้: ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงหรือยอดหนี้น้อยที่สุดก่อน รวมไปถึงหนี้ที่ความเสี่ยงสูงต่อการยึดทรัพย์
 • ตั้งเป้าหมายชำระหนี้: กำหนดเป้าหมายการชำระแต่ละหนี้ให้ชัดเจน ออกแบบการชำระที่เป็นไปได้ กำหนดเวลาให้ชัดเจน
 • ประเมินวิธีการชำระหนี้: เลือกวิธีชำระหนี้ให้เหมาะสมที่สุด จ่ายขั้นต่ำ จ่ายมากกว่าขั้นต่ำ ชำระแบบก้อนโต
 • ตั้งเป้าหมายที่มีเหตุผลและเป็นไปได้: ในการตั้งเป้าหมายต้องคำนึงถึงสถานการณ์งบการเงินปัจจุบันเป็นหลัก
การวางแผนชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่อยากแก้ปัญหาหนี้ กรุงไทยขอแนะนำ 4 กลยุทธ์วางแผนชำระหนี้ให้มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้คุณวางแผนได้แม่นยำและแก้ปัญหาหนี้ให้จบไว
 1. จัดลำดับความสำคัญของหนี้ :
  เรียงลำดับหนี้ : จัดลำดับหนี้ของคุณตามอัตราดอกเบี้ย หรือยอดหนี้รวม ชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อน (วิธี Avalanche) หรือชำระหนี้ที่มียอดหนี้น้อยที่สุดก่อน (วิธี Snowball)
  วิเคราะห์ผลกระทบ : พิจารณาผลกระทบของหนี้แต่ละตัวที่มีต่อสถานะทางการเงินของคุณ หนี้บางประเภทอาจมีผลกระทบมากกว่าหนี้อื่นๆ เช่น หนี้ที่ความเสี่ยงต่อการยึดทรัพย์
 2. ตั้งเป้าหมายชำระหนี้ : 
  กำหนดเป้าหมายการชำระหนี้ : กำหนดระยะเวลาชำระให้หนี้แต่ละประเภทให้ชัดเจนว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด เช่น หนี้บัตรเครดิตภายใน 1 ปี
  สร้างแผนการชำระ : ออกแบบแผนการชำระเงินที่เป็นไปได้ และชำระเงินเพิ่มเติมได้เมื่อมีโอกาส
 3. ประเมินวิธีการชำระหนี้ : วิเคราะห์ ทบทวน และเลือกวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ เช่น การจ่ายขั้นต่ำ การจ่ายมากกว่าขั้นต่ำ หรือชำระแบบก้อนโตเมื่อมีโอกาส
 4. ตั้งเป้าหมายที่มีเหตุผลและเป็นไปได้ : ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป โดยคำนึงถึงสถานะทางงบการเงินของคุณเป็นหลัก การตั้งเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการชำระหนี้และสร้างวินัยในการวางแผนการเงินได้อย่างมีระบบ
วางแผนชำระหนี้บนความสามารถของงบการเงินที่จัดการได้ จะช่วยทำให้คุณแก้ไขปัญหาหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจให้ตัวคุณเองเมื่อทำได้ และเป็นกำลังใจเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืน

โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

ข้าราชการสนใจสมัคร คลิก

ลูกค้าธนาคารที่เข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรังและได้รับการแจ้งเตือน จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้ เริ่ม 1 เมษายน 2567
หรือสนใจเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99