เรียนรู้การเงิน

4 ขั้นตอน เช็คสุขภาพงบการเงิน

อัพเดทวันที่ 18 ก.พ. 2567

6 จุดสำรวจภาระหนี้ เคลียร์ตรงจุด หนี้จบไว

เนื้อหาสำคัญของบทความนี้

 • รวบรวมข้อมูล: รวมข้อมูลของทุกแหล่งรายได้ และรายจ่ายของคุณ
 • ทำงบประมาณ: เพื่อให้ทราบรายจ่ายและการชำระหนี้ต่อเดือน
 • วิเคราะห์และตัดสินใจ: ลดหรือตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก หากรายจ่ายเกินรายรับ ต้องหารายได้เสริม
 • วางแผนระยะยาว: ปรับพฤติกรรมที่สามารถทำได้ เช่น เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตเพื่อลดค่าใช้จ่าย
งบการเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการค่าใช้จ่ายและการใช้หนี้ การวิเคราะห์งบการเงินของคุณโดยละเอียดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสถานะทางการเงินของคุณ และจะช่วยให้คุณวางแผนชำระหนี้ได้ กรุงไทยขอแนะนำ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื่อให้คุณวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนงบการเงินระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. รวบรวมข้อมูล: 
  รายรับ - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุกแหล่งรายรับของคุณ เช่น เงินเดือน รายได้จากการลงทุน หรือรายได้พิเศษ
  รายจ่าย - บันทึกรายจ่ายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน และค่าใช้จ่ายประจำ (ทำบัญชีรายรับรายจ่าย) เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายแปรผันอื่นๆ เช่น การสังสรรค์ ปาร์ตี้ ช้อปปิ้ง หรือของใช้ฟุ่มเฟือยต่างๆ
 2. ทำงบประมาณ: จากข้อมูลที่รวบรวมได้จะทำให้คุณทราบว่าคุณมีรายจ่ายเท่าไร และมีเงินเหลือสำหรับการชำระหนี้เท่าไรในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถจัดทำเป็นแผนงบการเงินได้
 3. วิเคราะห์และตัดสินใจ: ลำดับต่อมาให้ประเมินรายจ่ายที่ไม่จำเป็น อะไรที่สามารถลดหรือตัดออกได้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ หากพบว่ารายจ่ายเกินรายรับ ต้องหาทางเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายเพิ่มเติม
 4. วางแผนระยะยาว: พิจารณาการเปลี่ยนแปลงระยะยาว คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน การใช้ชีวิต อย่างไรได้บ้าง เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่ค่าเช่าถูกกว่า เป็นต้น เพื่อปรับปรุงการใช้ชีวิตและลดค่าใช้จ่าย
เมื่อเราได้แผนระยะยาวที่ใช้ปฏิบัติได้จริง จาก 4 ขั้นตอนข้างต้นแล้ว จะช่วยให้คุณปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายได้อย่างยั่งยืน การจัดการปัญหาหนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป


โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

ข้าราชการสนใจสมัคร คลิก

ลูกค้าธนาคารที่เข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรังและได้รับการแจ้งเตือน จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้ เริ่ม 1 เมษายน 2567
หรือสนใจเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง