เรียนรู้การเงิน

เงื่อนไขลดหย่อนภาษีด้วย "ประกันชีวิต"

อัพเดทวันที่ 5 ก.ย. 2562

เงื่อนไขลดหย่อนภาษีด้วย “ประกันชีวิต

ประกันชีวิตนอกจากจะมีประโยชน์ที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกรมสรรพากรได้อีกด้วย โดย เงื่อนไขในการใช้ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี ก็คือ

ลดหย่อนภาษี ด้วยประกันชีวิตและแบบประกันสุขภาพ

1. เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายในแต่ละปีสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท แล้วเดี๋ยวนี้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพเข้ามานับรวมกับสิทธิลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตได้ด้วย แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี แบบบำนาญ

2. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญได้อีกไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาท แล้วเมื่อนับรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (หรือ กบข.) RMF และกองทุนการออมแห่งชาติ ห้ามเกิน 500,000 บาท

ประกันชีวิตจะมีความแตกต่างจาก LTF และ RMF อยู่เล็กน้อย ก็คือ เบี้ยประกันชีวิตเราสามารถซื้อเกินสิทธิ์ได้ แต่สามารถนำไปลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขเท่านั้น เช่น เราจ่ายเบี้ยประกันชีวิตอยู่ 150,000 บาทต่อปี เราสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท ส่วนที่เกินจาก 100,000 บาทไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมาทีหลังเหมือนกับ LTF และ RMF ที่ถ้าซื้อเกินสิทธิ์จะมีปัญหาตามมาพอสมควร

ข้อควรระวังสำหรับประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง