ประกันอุบัติเหตุกรุงไทย PA ร้านสุขใจ

PA ร้านสุขใจ

ประกันอุบัติเหตุให้ร้านค้าอุ่นใจ ดูแลให้แบบจัดเต็ม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเพื่อทุกร้านค้า ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ พร้อมเงินชดเชยเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
checkimg
ผลประโยชน์เงินชดเชยยอดค้างชำระสินเชื่อธนาคาร กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
checkimg
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) สูงสุด 500,000 บาท
checkimg
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 850 บาทต่อปี
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

PA ร้านสุขใจ
ข้อตกลงความคุ้มครอง


PA ร้านสุขใจ
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
150,000 300,000 500,000
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
75,000 150,000 250,000
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
45,000 90,000 150,000
2.ผลประโยชน์เงินชดเชยยอดค้างชำระสินเชื่อธนาคาร กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
30,000 60,000 100,000
3.ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
15,000 30,000 50,000
4 การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน (ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป) (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
5,000 10,000 15,000


ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มได้
(หน่วย: บาท)
ทุนประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3
5 คุ้มครองทรัพย์สินอุปกรณ์ที่ใช้การค้าขายต่างๆ ที่อยู่ในร้านค้า จากไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยยวดยานพาหนะ
30,000 40,000 50,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 15-70 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุถึง 75 ปี
  2. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย เท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองได้สูงสุดคนละ 1 ฉบับ
  4. ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและผู้อยู่ในอุปการะทุกคน จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่เคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคเบาหวาน ที่ต้องใช้อินซูลิน หรือเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรค SLE/DLE หรือมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ) หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ
ข้อควรทราบ 
  • รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น  
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์