ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัยทั้งครอบครัว PA ครอบครัว สุขใจ
PA ครอบครัว สุขใจ
ประกันอุบัติเหตุ PA ครอบครัว สุขใจ สมัครเพียงครั้งเดียวคลุมครองทั้งครอบครัว
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย
PA Super Protection Plus
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Super Protection Plus คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท ชดเชยรายได้ถึง 365 วัน เลือกปรับแผนประกันได้ตามใจ
PA Happy Protection Plus
PA Happy Protection Plus
สุขใจ ไร้กังวล จากภาระหนี้
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เพื่อมอบเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างครอบคลุม
ประกันภัย PA Plus
ประกันภัย PA Plus
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เพิ่มความคุ้มค่าให้ชีวิตคุณ จากบมจ. ทิพยประกันภัย มีจำหน่ายผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เท่านั้น
เลือกประกันที่คุณต้องการ

เติมเต็มความคุ้มครอง ด้วยประกันอุบัติเหตุ สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT

คำถามที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร

การประกันภัยอุบัติเหตุคือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ

ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถซื้อกรมธรรม์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพได้