ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุกรุงไทยสบายใจยามเจ็บ (ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์)
ประกันอุบัติเหตุกรุงไทยสบายใจยามเจ็บ
อุ่นใจ ครอบคลุมทุกการบาดเจ็บ (ขายผ่านช่องทาง Telesales)
ประกันภัยการเดินทาง TA โดนใจไทยแลนด์
ประกันภัยการเดินทาง TA โดนใจไทยแลนด์
ประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองระหว่างการเดินทางภายในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย สูงถึง 100,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัยทั้งครอบครัว PA ครอบครัว สุขใจ
PA ครอบครัว สุขใจ
ประกันอุบัติเหตุ PA ครอบครัว สุขใจ สมัครเพียงครั้งเดียวคลุมครองทั้งครอบครัว
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับลูกค้านิติบุคคล PA สุขใจ ยกก๊วน
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เพื่อมอบเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างครอบคลุม
ประกันภัย PA Plus
ประกันภัย PA Plus
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เพิ่มความคุ้มค่าให้ชีวิตคุณ จากบมจ. ทิพยประกันภัย มีจำหน่ายผ่านช่องทาง Krungthai NEXT เท่านั้น
เลือกประกันอุบัติเหตุที่คุณต้องการ

เติมเต็มความคุ้มครอง ด้วยประกันอุบัติเหตุ สมัครง่ายผ่าน Krungthai NEXT

คำถามที่พบบ่อย

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร

การประกันภัยอุบัติเหตุคือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความ บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ

ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำเป็นต้องตรวจสุขภาพทุกคนหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์และมีอายุอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถซื้อกรมธรรม์โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพได้