บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด

บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด

ตอบโจทย์ทุกการจ่าย ใช้ง่ายไร้กังวล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดกับร้านค้าทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมาย Mastercard ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ช้อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ
กับบริการ Mastercard ID Check
checkimg
รูดปุ๊บ รู้ปั๊บ!
เช็คค่าใช้จ่ายทันทีผ่าน Krungthai NEXT
checkimg
ทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธนาคารอื่น
ฟรี!! เดือนละ 4 ครั้ง

บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด
อัตราค่าธรรมเนียม

วงเงินทำรายการต่อวัน ค่าธรรมเนียม
ถอน
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดครั้งละ 20,000 บาท
ข้ามเขต รายการละ 15 บาท
โอน
โอนเงินข้ามเขตที่ตู้ ATM กรุงไทย
 • ครั้งแรก ฟรี
 • ครั้งที่สองของเดือนขึ้นไป รายการละ 10 บาท
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ไม่จำกัดวงเงิน -
โอนเงินระหว่างบัญชีกับธนาคารอื่น
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
-

โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
-
ชำระสินค้าและบริการ
ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ซื้อ 5,000,000 บาท -
ขายคืน ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -

ข้อควรรู้
 • การถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM สูงสุด 150,000 บาท/วัน
 • ชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านเครื่อง EDC หรือช้อปปิ้งออนไลน์ สูงสุด 500,000 บาท/วัน
 • หากต้องการเพิ่มหรือลดวงเงิน ติดต่อทุกสาขาของธนาคาร หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ Net Saving ขั้นต่ำ 500 บาท
 3. เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 2. สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน