บริการโอนเงินไปประเทศกัมพูชา ASEAN PAYMENT GATEWAY (APG)

บริการโอนเงินไปประเทศกัมพูชา ASEAN PAYMENT GATEWAY (APG)

โอนเงินสะดวก…มั่นใจ.. ปลอดภัย..เงินถึงไว..ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ทำรายการได้ที่ สาขาธนาคารกรุงไทย ตามวันและเวลาทำการหรือ ทำรายการได้ตลอด 24 ชม. บนมือถือผ่าน Web Application ของธนาคาร
checkimg
ส่งเงินกลับประเทศกัมพูชาผ่านธนาคารพันธมิตร
เพิ่มเติม! โอนเงินไปประเทศเมียนมา คลิก!
checkimg
ผู้รับเงินได้รับเงินเป็นสกุลเงิน เรียล กัมพูชา(KHR)
(ปลายทางรับเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชี)
checkimg
ค่าธรรมเนียม 150 บาท /รายการ

บริการโอนเงินไปประเทศกัมพูชา ASEAN PAYMENT GATEWAY (APG)
ขั้นตอนการสมัครบริการโอนเงินไปประเทศกัมพูชา

1. ผู้โอนยืนยันตัวตนด้วยเอกสารตัวจริง และยังไม่หมดอายุ

 • คนไทย: บัตรประชาชน
 • คนต่างชาติ หรือแรงงานต่างด้าว:
  • Passport หรือ Travel Document หรือ Certificate of Identity(CI) หรือ Temporary Passport หรือเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการหรือรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และ
  • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานออกให้ และ
  • แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ท.ร. 38/1)

2. ไปสาขาธนาคารกรุงไทย

 • ดำเนินการเปิดบัญชีและสมัครบัตร ATM
 • ลูกค้ากรอกรายละเอียดสมัคร “บริการโอนเงิน APG”
 • ลงทะเบียนสมัครบริการ APG

3. โอนเงินไปประเทศกัมพูชาบนมือถือผ่าน Web Application และ สาขาธนาคารกรุงไทย


โอนเงินไปกัมพูชาได้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา
เพียงสแกน QR CODE หรือคลิก https://smartfx.krungthai.com/apg
อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการให้บริการธนาคาร B.I.C (Cambodia) Bank PLC.
สาขา Web Application
วงเงิน 100,000 บาท/รายการ/วัน
ค่าธรรมเนียมปกติ (บาท)
150. 150.-


ช่องทางการโอนเงิน 2 ช่องทาง โดยผู้โอนชำระเป็นเงินบาท
 • ผ่านช่องทางสาขา โดยหักบัญชีหริอชำระเป็นเงินสด 
 • แนะนำช่องทางใหม่! ทำรายการผ่านมือถือ ทุกที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการตัดบัญชีเท่านั้น โดยสแกน QR code ด้านบนเวปไซต์ หรือ คลิกที่ https://smartfx.krungthai.com/apg

วิธีการรับเงิน โดยผู้รับปลายทางจะได้รับเงินเป็นเงินเรียล กัมพูชา (KHR)

 • โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนที่ธนาคารตัวแทนของธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ (Transfer to account)
ระยะเวลาการได้รับเงิน
 • กรณีทำรายการก่อน 14.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน
 • กรณีทำรายการหลัง 14.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินวันทำการถัดไป