ขั้นตอนการโอนเงินไปประเทศกัมพูชาผ่าน Web Application

โอนเงินผ่าน Web Application
  • โอนเงินผ่าน Web Application
  • เช็คประวัติการโอนเงิน
  • สร้างไอคอนไว้ที่หน้าจอมือถือ

กดเลือกภาษากัมพูชา
กรอกเลขหน้าบัตร ATM 16, รหัสบัตร ATM, เบอร์มือถือ (Mobile Phone) และคลิก Login
ระบบส่งรหัส OTP ผ่าน SMS ไปที่เบอร์มือถือที่ ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร กรอก รหัส OTP ที่ได้รับ และคลิก “Verify”
เลือก Account ที่ใช้โอนออก กรอกจำนวนเงินโอน (สกุลบาท)* และเลือก “Next” *สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/วัน/คน

เลือกชื่อผู้รับเงินปลายทาง
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และเลือก “Confirm
ระบบ Pop up ข้อความให้ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง เลือก “Confirm”
ระบบแสดง Slip การทำรายการเสร็จสิ้น

กดบันทึกภาพสลิป

เลือก Drop down และเลือก “History”
เลือก Account, Today หรือเดือนที่ทำรายการ และ “รายการ” ระบบจะแสดงสลิป

เลือก 
เลือก “Add to home screen”
คลิกใช้งานได้สะดวกในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องสแกน QR CODE หรือเข้า LINK