เรื่องเด่น

เติมความห่วงใยให้คนต่างแดน Krungthai Travel Supplementary Card

อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 2563
Krungthai Travel  Supplementary Card
มอบความสะดวกทุกทริปให้แก่คนพิเศษ สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ธนาคารกรุงไทย หรือแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
  • คุ้มค่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศอัตราพิเศษ
  • รองรับการแลกเปลี่ยนถึง 19 สกุลเงิน

  • ใช้จ่ายสบาย ไม่เสียค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5%
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด  6,000,000 บาท ในกรณีใช้ Krungthai Travel VISA Platinum Card ชำระค่าบัตร โดยสารยานพาหนะสาธารณะ (รายละเอียด และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)
  • ปลอดภัย ลดความเสี่ยงการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
  • สะดวก แลกเงิน และจัดการบัตรง่ายๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
วันนี้เป็นต้นไป | เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด