เรื่องเด่น

ประกันมีโปรฯ รับโปรคุ้มตลอดปี! ผ่านแอปฯ Krungthai Next

อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 2567ประกันสุขภาพ

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567


ผลิตภัณฑ์

TIP Health สูงวัยฟิต

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
รับบัตร Lotus
มูลค่า 500 บาท

TIP Health 15000

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
รับบัตร Bar B Q Plaza
มูลค่า 500 บาท

TIP Health DIY

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
รับ Bar B Q Plaza 

มูลค่า 300 บาท
เมื่อซื้อประกันมีค่าเบี้ยฯ
ตั้งแต่ 6,000-10,000 บาท

รับ Bar B Q Plaza 
มูลค่า 500 บาท
เมื่อซื้อประกันมีค่าเบี้ยฯ
ตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท

รับ Bar B Q Plaza 
มูลค่า 1,000 บาท
เมื่อซื้อประกันมีค่าเบี้ยฯ
ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป

TIP มะเร็งใจแตก

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
รับบัตร Lotus

มูลค่า 100 บาท
เมื่อซื้อประกันมะเร็งใจแตกแผน 3

KPI ออฟฟิศ ซินโดรม สมาร์ทแคร์

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
รับส่วนลดสูงสุด Lazada
มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อซื้อ KPI Office Syndrome แผน 3

ค่าเบี้ยฯ 7,000 – 9,999 บาท
รับส่วนลด Lazada

มูลค่า 1,500 บาท

ค่าเบี้ยฯ มากกว่า 10,000 บาท
รับส่วนลด Lazada

มูลค่า 2,000 บาท


ประกันการเดินทาง


ผลิตภัณฑ์

Chubb Enjoy Travel

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาโปรโมชัน
1 ม.ค. -28 ก.พ. 2567

ระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ
เบี้ยฯ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์
รับ Central Voucher สูงสุด 500 บาท

ค่าเบี้ย 1,000 - 1,999 บาท
รับ Voucher
มูลค่า 100 บาท
ค่าเบี้ย 2,000 -  2,999 บาท
รับ Voucher
มูลค่า 200 บาท 
ค่าเบี้ย 3,000 - 3,999 บาท 
รับ Voucher
มูลค่า 300 บาท 
ค่าเบี้ย 4,000 - 4,999 บาท 
รับ Voucher
มูลค่า 400 บาท 
ค่าเบี้ยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
รับ Voucher
มูลค่า 500 บาท 

AXA Smart Traveler

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาโปรโมชัน
1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2567

ระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ
เบี้ยฯ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์
รับ Starbuck e-Voucher สูงสุด 1,000 บาท

ค่าเบี้ย 1,000 - 1,999 บาท
รับ e-Voucher
มูลค่า 100 บาท 
ค่าเบี้ย 2,000 - 2,999 บาท 
รับ e-Voucher
มูลค่า 200 บาท 
ค่าเบี้ย 3,000 - 3,999 บาท
รับ e-Voucher
มูลค่า 300 บาท 
ค่าเบี้ย 4,000 4,999 บาท 
รับ e-Voucher
มูลค่า 400 บาท 
ค่าเบี้ยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
รับ e-Voucher
มูลค่า 500 บาท 

ประกันรถยนต์
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567


ผลิตภัณฑ์

KPI Motor 2+ Gold

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 5,000 บาท

โปรโมชัน
รับส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก
มูลค่า 1,500 บาท
เมื่อซื้อประกันชั้น KPI 2+ Gold รายปี พร้อม พรบ.

KPI Motor 2+

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 5,000 บาท

โปรโมชัน
รับส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก
มูลค่า 1,000 บาท
เมื่อซื้อประกันชั้น KPI 2+ รายปี พร้อม พรบ.

KPI ขับฟิน

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 5,000 บาท

โปรโมชัน

รับส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก
มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อซื้อประกันชั้น 1 รายปี พร้อม พรบ.

รับเพิ่ม บัตรเติมน้ำมัน 1500 บาท เมื่อซื้อประกันที่มีค่าเบี้ยฯ 15,000 บาท ขึ้นไป

TIP Best Drive

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 10,000 บาท

โปรโมชัน

รับส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก
มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อซื้อประกันชั้น 1 รายปี พร้อม พรบ.

รับเพิ่ม  รับส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท เมื่อซื้อประกันที่มีค่าเบี้ยฯ 10,000 บาทขึ้นไป

Motor TIP Lady

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 10,000 บาท

โปรโมชัน

เมื่อซึ้อประกัน ทิพย์ เลดี้ ไม่รวม พรบ.

เบี้ยฯ 10,000 - 20,000 บาท
รับบัตร PTT 500 บาท

เบี้ยฯ 20,001 - 30,000 บาท
รับบัตร PTT 1,000 บาท

เบี้ยฯ 30,001 - 40,000 บาท
รับบัตร PTT 1,500 บาท

เบี้ยฯ 40,001 - 50,000 บาท
รับบัตร PTT 2,500 บาท

เบี้ยฯ 50,001 - 70,000 บาท
รับบัตรPTT 4,000 บาท

เบี้ยฯ 70,001 บาท ขึ้นไป
รับบัตร PTT 6,000 บาท 

Motor TIP พรบ.

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
รับส่วนลด Lazada
มูลค่า 30 บาท

Motor TIP 2+

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
รับส่วนลด Lotus's Gift Voucher
มูลค่า 300 บาท

Motor TIP 3+

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
รับส่วนลด Lotus's Gift Voucher
มูลค่า 300 บาท


ประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567


ผลิตภัณฑ์

KPI PA ร้านสุขใจ

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน

เมื่อซื้อประกันชั้นที่มีค่าเบี้ยฯ มากกว่า 1,000 บาท
รับ Starbucks Voucher
มูลค่า 150 บาท

เมื่อซื้อประกันชั้นที่มีค่าเบี้ยฯ มากกว่า 2,000 บาท
รับ Starbucks Voucher
มูลค่า 300 บาท

PA เบาหนี้

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
เมื่อซื้อ PA เบาหนี้ แผน 9

รับส่วนลด Lazada
มูลค่า 1,000 บาท


ประกันชีวิต
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567


ผลิตภัณฑ์

LSS 14/5

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน

เมื่อซื้อประกันค่าเบี้ยฯ 30,000 - 49,999 บาท
รับส่วนลด Lazada
มูลค่า 200 บาท

เมื่อซื้อประกันค่าเบี้ยฯ 50,000 - 99,999 บาท
รับส่วนลด Lazada
มูลค่า 500 บาท

เมื่อซื้อประกันค่าเบี้ยฯ >100,000
รับส่วนลด Lazada
มูลค่า 1,200 บาทต่ออายุประกัน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567


ผลิตภัณฑ์

ต่ออายุประกัน
Health DIY
ตรวจสอบประกันหมดอายุ
ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
เมื่อต่ออายุประกันผ่าน Krungthai NEXT รับของรางวัลรวม 400 บาท

รับส่วนลด Lazada มูลค่า 300 บาท และรับเพิ่ม Lotus 100 บาท

ต่ออายุประกัน
TIP มะเร็งใจแตก
ตรวจสอบประกันหมดอายุ
ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
เมื่อต่ออายุประกันผ่าน Krungthai NEXT
รับส่วนลด Lazada มูลค่า 300 บาท และรับเพิ่ม ส่วนลด Lazada มูลค่า 30 บาท

ต่ออายุประกัน
TIP Lady
ตรวจสอบประกันหมดอายุ
ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
เมื่อต่ออายุประกันผ่าน Krungthai NEXT
รับ Lotus มูคล่า 500 บาท

ต่ออายุประกัน

TIP Health 15000
TIP สูงวัยฟิต
KPI Office Syndrome
KPI สุขใจคิดส์
ตรวจสอบประกันหมดอายุ
ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 3 เดือน

โปรโมชัน
เมื่อต่ออายุประกันผ่าน Krungthai NEXT
รับส่วนลด Lazada มูลค่า 300 บาท

ต่ออายุประกัน

ชั้น 1 TIP Best Drive
TIP Up to Mile
KPI ขับฟิน รายปี
ตรวจสอบประกันหมดอายุ
ซื้อเลย คลิก

ระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน

โปรโมชัน

เมื่อต่ออายุประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่าน Krungthai NEXT
รับส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 500 บาท

ต่ออายุประกัน
รถยนต์ชั้น 2,3,2+,3+,2+Gold รายปี

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ผ่อน 0% 8 เดือน

โปรโมชัน

เมื่อต่ออายุประกันรถยนต์ชั้น 2,3,2+,3+ & 2+Gold
รับส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 300 บาท


เงื่อนไข

 • ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อประกันในระยะเวลาโปรโมชันและได้รับรางวัลจากโปรโมชันอื่นๆด้วยพร้อมกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์ เฉพาะผู้ซื้อประกันที่ร่วมรายการของ บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต, บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย และบมจ. แอกซ่าประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ในระยะเวลาโปรโมชัน โดยความคุ้มครองกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 • e-coupon ส่วนลด Lazada และ e-coupon ส่วนลดเติมน้ำมันบางจาก จะจัดส่งให้กับผู้ซื้อประกัน ผ่านทาง Line Krungthai Connext ตามที่ให้ไว้ภายใน 60 วัน หลังจากทำรายการซื้อผ่าน Krungthai NEXT สำเร็จ
 • บัตรส่วนลด Lotus, Starbucks e-Voucher, บัตร Central และ บาบีก้อน จะจัดส่งให้กับผู้ซื้อประกัน ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่ให้ไว้ภายใน 45 วัน หลังจากทำรายการซื้อผ่าน Krungthai NEXT สำเร็จ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากอีเมล์ไม่ถูกต้อง (เด้งกลับ) จดหมายตีกลับ หรือ ผู้ซื้อประกันไม่มีบัญชี Line Krungthai Connext และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ผู้ซื้อประกันที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลอื่น หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่าน และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หมายเหตุ; รับประกันชีวิตโดย บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต และรับประกันวินาศภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย และบมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ
 • เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • รับประกันชีวิตโดย บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต และรับประกันวินาศภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย  และบมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์