เรื่องเด่น

ประกันมีโปรฯ รับโปรคุ้มตลอดปี! ผ่านแอปฯ Krungthai Next

อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 2567ประกันสุขภาพ

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567


ผลิตภัณฑ์

โปรโมชัน
ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

โปรโมชัน

KPI Health สุขใจคิดส์

ซื้อเลย คลิก
ผ่อน 0% 3 เดือน
เมื่อชำระค่าเบี้ย 5,000 บาท ขึ้นไป

รับ e-coupon ส่วนลด Lazada มูลค่า 1,500 บาท
เมื่อซื้อ ประกันเฮลธ์สุขใจ คิดส์ แผน 2 ความคุ้มครอง 3 ปี

TIP Health DIY

ซื้อเลย คลิก

รับ Gift Voucher Lotus's มูลค่า 1,500 บาท
  เมื่อซื้อประกันค่าเบี้ยฯตั้งแต่ 15,001 บาท ขึ้นไป
รับ Gift Voucher Lotus's มูลค่า 1,000 บาท
เมื่อซื้อประกันค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 10,001 - 15,000 บาท 
รับ Gift Voucher Lotus's มูลค่า 500 บาท
เมื่อซื้อประกันค่าเบี้ยฯ ตั้งแต่ 6,000 - 10,000 บาท

TIP Health สูงวัยฟิต

ซื้อเลย คลิก

-

TIP Health 15000

ซื้อเลย คลิก

-

TIP มะเร็งใจแตก

ซื้อเลย คลิก

-

KPI ออฟฟิศ ซินโดรม สมาร์ทแคร์

ซื้อเลย คลิก

-


ประกันการเดินทาง


ผลิตภัณฑ์

AXA Smart Traveler

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาโปรโมชัน
1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2567

ระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน
ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ
เบี้ยฯ ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์
รับ Starbuck e-Voucher สูงสุด 1,000 บาท

ค่าเบี้ย 1,000 - 1,999 บาท
รับ e-Voucher
มูลค่า 100 บาท 
ค่าเบี้ย 2,000 - 2,999 บาท 
รับ e-Voucher
มูลค่า 200 บาท 
ค่าเบี้ย 3,000 - 3,999 บาท
รับ e-Voucher
มูลค่า 300 บาท 
ค่าเบี้ย 4,000 4,999 บาท 
รับ e-Voucher
มูลค่า 400 บาท 
ค่าเบี้ยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
รับ e-Voucher
มูลค่า 500 บาท 

ประกันรถยนต์
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567 


ผลิตภัณฑ์

โปรโมชัน
ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

โปรโมชัน

KPI ขับฟิน

ซื้อเลย คลิก

ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 10,000 บาท

บัตรเติมน้ำมัน 1500 บาท
เมื่อซื้อประกันที่มีค่าเบี้ยฯ 15,000 บาท ขึ้นไปและเมื่อชำระเต็มจำนวน

Motor TIP Lady

ซื้อเลย คลิก

ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 10,000 บาท

เมื่อซึ้อประกัน ทิพย์ เลดี้ ไม่รวม พรบ.

เบี้ยฯ 10,000 - 20,000 บาท
รับบัตร PTT 500 บาท

เบี้ยฯ 20,001 - 30,000 บาท
รับบัตร PTT 1,000 บาท

เบี้ยฯ 30,001 - 40,000 บาท
รับบัตร PTT 1,500 บาท

เบี้ยฯ 40,001 - 50,000 บาท
รับบัตร PTT 2,500 บาท

เบี้ยฯ 50,001 - 70,000 บาท
รับบัตร PTT 4,000 บาท

เบี้ยฯ 70,001 บาท ขึ้นไป
รับบัตร PTT 6,000 บาท 

TIP Best Drive

ซื้อเลย คลิก

ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 10,000 บาท

-

TIP up to Mile

ซื้อเลย คลิก

ผ่อน 0% 8 เดือน
เบี้ยมากกว่า 10,000 บาท

-


ประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567


ผลิตภัณฑ์

KPI PA ร้านสุขใจ

ซื้อเลย คลิก


รับ e-coupon Starbucks
มูลค่า 300 บาท

เมื่อซื้อประกัน ตั้งแต่ 2,001 บาท ขึ้นไป
รับ e-coupon Starbucks
มูลค่า 150 บาท

เมื่อซื้อประกัน ตั้งแต่ 1,000 - 2,000 บาท

PA เบาหนี้

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

รับ e-coupon Lazada 
มูลค่า 500 บาท

เมื่อซื้อประกัน PA เบาหนี้ แผน 9


ประกันชีวิต
ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567


ผลิตภัณฑ์

Life Super Save 14/5

ซื้อเลย คลิกระยะเวลาผ่อน
ไม่มี

โปรโมชัน

รับ Gift Voucher Lotus มูลค่า 500 บาท ทุกๆ ค่าเบี้ย 50,000 บาทต่ออายุประกัน

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567


ผลิตภัณฑ์

โปรโมชัน
ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต KTC

โปรโมชัน

ต่ออายุประกัน
TIP Lady
ตรวจสอบประกันหมดอายุ
ซื้อเลย คลิก

ผ่อน 0% 3 เดือน

เมื่อต่ออายุประกันผ่าน Krungthai NEXT
รับ Lotus
มูลค่า 500 บาทเงื่อนไข

 • ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อประกันในระยะเวลาโปรโมชันและได้รับรางวัลจากโปรโมชันอื่นๆด้วยพร้อมกันธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์ เฉพาะผู้ซื้อประกันที่ร่วมรายการของ บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต, บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย และบมจ. แอกซ่าประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ในระยะเวลาโปรโมชัน โดยความคุ้มครองกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 • e-coupon ส่วนลด Lazada จะจัดส่งให้กับผู้ซื้อประกัน ผ่านทาง Line Krungthai Connext ตามที่ให้ไว้ภายใน 60 วัน หลังจากทำรายการซื้อผ่าน Krungthai NEXT สำเร็จ
 • บัตรส่วนลด Lotus, Starbucks e-Voucher, บัตร Central จะจัดส่งให้กับผู้ซื้อประกัน ผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่ให้ไว้ภายใน 45 วัน หลังจากทำรายการซื้อผ่าน Krungthai NEXT สำเร็จ
 • Starbucks e-Voucher จะจัดส่งให้กับผู้ซื้อประกัน ผ่านทาง SMS ตามที่ให้ไว้ภายใน 45 วัน หลังจากทำรายการซื้อผ่าน Krungthai NEXT สำเร็จ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากอีเมล์/SMSไม่ถูกต้อง (เด้งกลับ) จดหมายตีกลับ หรือ ผู้ซื้อประกันไม่มีบัญชี Line Krungthai Connext และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ผู้ซื้อประกันที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลอื่น หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่าน และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หมายเหตุ; รับประกันชีวิตโดย บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต และรับประกันวินาศภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย และบมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ
 • เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

หมายเหตุ

 • รับประกันชีวิตโดย บมจ. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต และรับประกันวินาศภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย, บมจ.ทิพยประกันภัย, บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย  และบมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์