ข่าวและประกาศ

ผนึก freshket ช่วย SME ร้านอาหาร ให้เข้าถึงแหล่งทุนผ่าน “สินเชื่อคู่ค้าพารวย” ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

อัพเดทวันที่ 26 พ.ค. 2565


 ธนาคารกรุงไทยจับมือ freshket สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มตลาดสดออนไลน์ ยกระดับบริการสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SME กลุ่มร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อคู่ค้าพารวย กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.80% ต่อเดือน พร้อมเงื่อนไขพิเศษจาก freshket ขยายเครดิตเทอมเพิ่มอีก 15 วัน


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ และได้พัฒนานวัตกรรมการเงินอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ทำให้สามารถขยายบริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ผ่านโครงการ Krungthai Digital Supply Chain Financing ซึ่งปัจจุบันธนาคารใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการค้า (Trade Data) ที่เชื่อมต่อกับ Digital Supply Chain Financing Platform ของธนาคาร เช่น ข้อมูลการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างคู่ค้า ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ทดแทนเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสินเชื่อและลดภาระการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจมีความยากลำบากในการกู้เงินทำธุรกิจหรือเข้าถึงบริการสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีประวัติทางการเงิน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และต้องหันไปพึ่งสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูง เช่น สินเชื่อนอกระบบ 


ทั้งนี้ การนำ Trade Data มาใช้สอดรับกับแนวทางของโครงการ Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI) ของประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถทำธุรกรรมการค้าเป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร ในครั้งนี้ ธนาคารร่วมมือกับบริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเฟรชเก็ต (freshket) ให้บริการสินเชื่อผ่านผลิตภัณฑ์ สินเชื่อคู่ค้าพารวย ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Supply Chain Financing สำหรับผู้ประกอบการ SME ประเภทร้านอาหารที่เป็นคู่ค้ากับ freshket ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประคองธุรกิจให้รอดผ่านวิกฤตครั้งนี้ โดยระยะเริ่มต้นตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการคู่ค้าของ freshket จำนวน 100 ราย ก่อนที่จะขยายผลให้กับผู้ประกอบการในวงกว้างต่อไป


Smart Financial & Payment Infrastructure (SFPI) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคการเงิน และภาครัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ ช่วยให้ทำรายการซื้อขายสินค้าและชำระเงินทางดิจิทัลได้ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงรองรับการพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจ นำไปสู่การยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย          


สินเชื่อคู่ค้าพารวย (Digital Supply Chain Financing) เป็นสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนสำหรับลูกค้า เพื่อเป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) สามารถเบิกใช้ผ่านช่องทาง online ทั้ง Krungthai Business และ Krungthai NEXT อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0.80% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของยอดซื้อ หรือไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ freshket ได้ขยายเครดิตเทอม (credit term) สำหรับ SME ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มอีก 15 วัน จากเครดิตเทอมที่ลูกค้าเคยได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้กับลูกค้าและตอบโจทย์ทางการเงินครบวงจรให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 


นางสาวพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท โพลาร์ แบร์ มิชชั่น จำกัด สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเฟรชเก็ต (freshket) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าร้านอาหารหลาย ๆ เจ้าซึ่งเป็นสัดส่วนกว่า 85% ของลูกค้าเฟรชเก็ต ประสบปัญหาสภาวะเงินคล่อง และหมุนเวียนในธุรกิจจากวิกฤตโควิด-19 และผลกระทบจากเศรษฐกิจ จึงจับมือกับ”ธนาคารกรุงไทย” เดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า SME ร้านอาหาร ทั้งมาตรการความช่วยเหลือทั่วไป และมาตรการความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด เพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องลูกค้ามีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้อย่างอุ่นใจ ซื้อของเข้าร้านได้เต็มที่ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


โดยแผนการเติบโตของเฟรชเก็ตปีนี้ มุ่งไปที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเฟรชเก็ตทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Supply chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปฏิบัติการและการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของธุรกิจไปสู่กลุ่มสินค้าใหม่ๆ และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการให้บริการในต่างจังหวัด รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีสำหรับการคาดการณ์ความต้องการจากลูกค้า (demand forecasting)  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับทุกฝ่าย ลดขยะอาหาร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการต้นน้ำ โดยผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สด ใหม่ ในราคาเหมาะสม พร้อมทั้งบริการที่สะดวกสบายและน่าเชื่อถือ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อคู่ค้าพารวยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme-rich หรือ สอบถามข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


ทีม Marketing Strategy
26 พฤษภาคม 2565

แนะนำสำหรับคุณ