สินเชื่อคู่ค้าพารวย สินเชื่อ OD สำหรับร้านค้า - Mobile
สินเชื่อคู่ค้าพารวย
สินเชื่อO/D Controlled สำหรับร้านค้า มีของขายเต็มร้าน ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง
ด้วยวงเงินหมุนเวียน เบิกใช้สะดวกผ่าน Krungthai NEXT และ Krungthai Business

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
วงเงิน 3 เท่าของยอดซื้อ
checkimg
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.8% ต่อเดือน
checkimg
ไม่มีหลักประกันก็กู้ได้ ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
checkimg
ไม่ต้องแสดงเอกสารแสดงรายได้

สมัครสินเชื่อคู่ค้าพารวย สินเชื่อ OD สำหรับร้านค้า

คล่องตัว... มีเงินสำรองใช้ชัวร์ในมือ

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สะดวก

ไม่ต้องพกเงินสด ไปช้อปของเข้าร้าน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

หมดกังวล เงินสดไม่พอจ่าย

ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเมื่อตังค์มา
เป็นวงเงินเสริมสภาพคล่องที่ร้านค้าสามารถใช้ได้ทันที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รองรับการเติบโตของกิจการ

ด้วยสินเชื่อO/D Controlled วงเงินสูงและปรับเพิ่มได้ในอนาคต
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าของคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินอนุมัติต่ำกว่า 200,000 บาท
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.8% ต่อเดือน (MRR*+3%)
วงเงินอนุมัติ 200,000 บาท – 20 ล้านบาท
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน (MRR*)

*อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ประกาศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย คลิก


ประเภทวงเงินและสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ O/D Controlled สำหรับร้านค้าเพื่อชำระสินค้า ยืดหยุ่นตามยอดสิั่งซื้อสินค้าและบริการ
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • ไม่มีหลักประกันก็กู้ได้ ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ประกอบการอายุ 20-65 ปี (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
 2. มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี
 3. เป็นลูกค้าของคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 4. มีประวัติการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 6 เดือน

เอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

การเบิกใช้และการชำระเงินกู้

ขั้นตอนการใช้วงเงิน

เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อO/D Controlled แล้ว สามารถใช้แอป  

ขั้นตอนการชำระเงินกู้

 1. ตัดชำระหนี้ 10% เดือนละ 1 ครั้ง ในวันต้นเดือนของเดือนถัดไป โดยตัดชำระ 10% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นเดือน
 2. สามารถนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน O/D Controlled เพื่อชำระหนี้ได้ทุกวัน

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • ยกเว้น เงินฝากในการเปิดบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน

สินเชื่อคู่ค้าพารวย (OD) เพื่อธุรกิจร้านค้า | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อคู่ค้าพารวย (OD) สำหรับร้านค้า ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง มีของขายเต็มร้าน ด้วยวงเงินหมุนเบิกใช้สะดวกผ่าน Krungthai NEXT SME, สินเชื่อ SME, กู้เงินเปิดร้าน, กรุงไทย SME, Krungthai SME https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/สินเชื่อคู่ค้าพารวย_640x900px.jpg

ดาวน์โหลด
Thumbnail
Thumbnail  
(0.02 MB) JPG